به گزارش پایگاه خبری ربیع، سردار سید محمود میر فیضی رویکرد جامعه محوری پلیس را
در افزایش مشارکت پذیری شهروندان برای اجرای بهتر طرح های انتظامی و ترافیکی در
راستای کنترل و مقابله با بیماری کرونا مؤثر دانسته و اظهار داشت:هدف اصلی اجرای طرح
های گوناگون پلیس هوشمند،افزایش رضایت مندی شهروندان عزیز است.
وی ضمن بیان عملکرد پلیس از زمان اجرای طرح محدودیت تردد خودروها در جاده ها و معابر
شهری استان گفت : نیروهای پلیس از ابتدای اجرای این طرح با استقرار در نقاط ۸ گانه
ورودی به استان و بکارگیری ۳۰ تیم گشت خودرویی، به طور شبانه روزی مشغول انجام
وظیفه و خدمت رسانی است.
فرمانده انتظامی استان افزود : در طول مدت ۳ روز از اجرای طرح مذکور ، تعداد یک هزار و
۸۳۳ دستگاه خودرو که مجاز به ورود به استان قم نبوده اند ، به شهرهای مبداء عودت داده
شده اند و رانندگان ۱۵ دستگاه خودرو نیز که از حدود مقررات مربوط به محدودیت های تردد،
تخلف کرده بودند ، برابر قانون جریمه و اعمال قانون شدند.
سردار میرفیضی ضمن قدردانی از شهروندانی که با رعایت مقررات مربوط به محدودیت های
تردد در جاده ها و معابر شهری در ساعات مقرر،موجبات تسهیل اجرای طرح مذکور را فراهم
آورده اند، بیان داشت : پلیس در حفظ امنیت و سلامت آحاد جامعه مصمم است و با قانون
گریزان و متجاوزان به حقوق شهروندی برابر قانون، برخورد خواهد کرد.