به گزارش پایگاه خبری ربیع، فیلم مستند اوبونتو به تهیه کنندگی و کارگردانی ستایش ساسانی نژاد مدت۴۵ دقیقه با محوریت من هستم و خواهم ماند چون ما هستیم( بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند به پایان رسید.

در قسمت اول– اوبونتو به کارگردانی ستایش سا سانی نژاد با بررسی معذلات اجتماعی- فقر فرهنگی_ فقر اقتصادی- و در زمینه اعتیاد و افراد بی بضاعت و کارتون خواب ها و دلیل کارتون خواب شدن آنها می پردازد و به تصویر می کشد.

سازنده مستند اوبونتو با انتخاب این موضوع در نظر دارد تا به این سئوال اساسی که من هستم: چون ما هستیم پاسخ دهد چرا که اگر کارتون خوابی در سطح شهر وجود نداشته باشد من، شما، همه ی مردم در مورد آتییه فرزندانمان و تربیت آنها از نظر فرهنگی و امنیت خانواده و شهرمان و اجتماعی سالم تر و آسایش بیشتر برخوردار هستیم.

پس تلاش کنیم افرادی که بدون هیچ حمایتی از طرف مسئولین تن به این مسئولیت سنگین و انسانی می دهند مورد تشویق خود با کمک رسانه ها قرار دهیم.

کسانی که مسئولیت و مدیرت مکان کارتون خواب ها را به عهده می گیرند نه تنها شهرمان را از نظر ظاهری بلکه اسکلت و استخوان بندی و فونداسیون یک کشور و یک مر ز بوم را محکمتر و غیرقابل نفوذتر می سازد و نتیجه من و شما آسایش بیشتری برای رشد فرزندانمان خوا هیم داشت.

علی انصاری یکی از افرادی است که شبانه روز بی وقفه و بدون هیچ چشم داشتی مسؤلیت گرمخانه ی امید را برعهده دارد و سالهاست که امید دل کارتون خوابهای شهرمان شده است.

ستایش ساسانی نژاد: کارگردان طراح پژوهشگر و نویسنده ستایش ساسانی نژاد.  تصویربرداران علی حشمت نژاد _ علی نریمانی.  تهیه کننده ستایش ساسانی نژاد