نجمه کریمیان

به گزارش پایگاه خبری ربیع، فضای مجازی سال هاست با زندگی مردم عجین شده و دیگر راه رهایی از آن وجود ندارد.این شبکه ها در کنار کارکردهای مثبتی که برای همه به ارمغان داشته اما توانسته با به طور محسوس بر سبک زندگی مردم تاثیر بگذارد.

این تاثیرات منجر به مصرف گرایی شده و تغییر در سبک غذایی،پوششی،عقاید ،فرهنگ و…را نشانه گرفته است. جالب اینکه این تاثیرات خود را در دورترین روستاها تا شهرهای بزرگ نمایان کرده است.تاثیر این شبکه ها بر افراد بر هیچ کس پوشیده نیست و ثابت شده رفتار و عقاید و سنت های انسان ها را نیز تغییر می دهد.این رسانه ها به عنوان عضوی در هر خانواده ای به طور پنهان و آرام آرام بر تارو پود خانواده رخنه کرده و قدرت را در دست خود می گیرند.

از طرفی تغییر در پوشش و نوع لباس باعث شده افراد از پوشش مناسب و عرف جامعه فاصله بگیرند و خرید آخرین برندها دغدغه افراد شده است.همچنین تاثیر فضای مجازی بر سبک غذایی افراد آن ها را به سمت غذاهای فست فودی و آماده سوق داده که اثرات منفی بسیاری بر سلامتی جسمی افراد به دنبال داشته و نمونه آن شیوع بیماری های گوارشی در سطح جامعه است.

شیوه گذراندن اوقات فراغت و تفریح مردم نیز از دست شبکه مجازی در امان نبوده و شکل دیگری به خود گرفته است.از نظر تاثیر در روابط فردی و اجتماعی نیز توانسته افراد را به سوی فرد محوری حرکت دهد و انزواطلبی و جمع گریزی را جایگزین کند، از سویی روابط اجتماعی نیز به صورت سطحی درآمده و خبری از عمیق بودن آن نیست.به طور کل از نظر اخلاقی صفت خودخواهی،تجمل گرایی را در وجود آنها پرورش داده است .

تاثیرات جسمی و روحی روانی شبکه های مجازی نیز بخش دیگری از تغییر در سبک زندگی افراد جامعه است که می توان به پرخاشگری،افسردگی،تحریک پذیری،آرتروز،چاقی و …اشاره نمود. این تغییرات به قدری واضح است که به عنوان یک خطر در زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه محسوب شده و در آینده ای نه چندان دور با پدیده ای به نام انسان های رسانه ای روبرو خواهیم بود.

عوامل مختلفی در این معضل نقش دارد که می توان به نبود سواد رسانه ای افراد و همچنین قصور و کوتاهی مسئولان در نظارت صحیح از فضای مجازی دانست.اگر از همان ابتدای امر که شاهد فعالیت این شبکه ها در کشور بودیم درباره تاثیرات منفی آن ها بر زندگی مردم برنامه ریزی و تحلیل صورت گرفته بود شاهد اینگونه فرهنگ سازی ها و تاثیر پذیری افراد از آن نبودیم.

حال با اینکه فرصت های بسیاری برای اقدامات اساسی از دست رفته اما باز هم برای جبران و جلوگیری از تبعات منفی بیشتر راه باز است ،بنابراین باید متولیان امر با به کارگیری روش ها و آگاهی بخشی به مردم قدم برداشته و از بسترهایی همچون رسانه ملی برای ترویج استفاده صحیح از فضای مجازی استفاده کنند.

خانواده ها و نظام آموزشی نیز بر حسب وظیفه سنگینی که بر عهده دارند برای کسب و ارتقای سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان تلاش نموده تا با آگاه سازی آنها جلوی تاثیر پذیری بی حد و حساب از این شبکه های مجازی گرفته شود.

نجمه کریمیان