انجمن موزه داران استان اصفهان، شماره جدید فصلنامه خبری، آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی گنج رنج را منتشر نمود.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، مدیرمسئول این فصلنامه محمود حسن نژاد است و از سوی موسسه انتشاراتی انجمن موزه داران استان اصفهان منتشر می شود.
صیانت از میراث ناملوس ضرورتی اجتناب ناپذیر، بررسی راههای جذب گردشگر و توریسم برای موزه ها، آشنایی با زندگی استاد نادرقلی نادری رارانی، موزه کلیسای وانک نگین جلفای اصفهان، آشنایی با استاد رجبعلی راعی هنرمند نقش برجسته استان و کشور و گزارش اولین همایش موزه داری در اصفهان با همکاری موزه آموزش و پرورش استان اصفهان، از جمله مباحث موجود در شماره جدید فصلنامه گنج رنج می باشد.