به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از  فارس در رابطه با آرای اعضای شورا در مرحله میانی برای انتخاب شهردار تهران گفت: به نظر می‌آید این رأی‌گیری نشانه لجاجت افراد خارج از شورا در انتخاب شهرداری و در نظر نگرفتن صلاح مردم است.

وی ادامه داد: انتخابی که بدون شک و در وهله اول تنها نشان دهنده عدم توجه به ظرفیت خدمت گزاری به مردم در انتخاب شهردار است. شاکری افزود: پیش بینی بنده این است که این موضوع به سرانجام نرسد و حتی اگر شهردار هم انتخاب شود، بعد از چند ماه به سرنوشت آقای نجفی دچار شود. درواقع بررسی انتخاب این افراد در این مرحله و تعداد آرا کسب شده توسط آنها نشاندهنده این است که آن مواردی که باید در انتخاب شهردار مدنظر قرار می‌گرفت، در آرا افراد چندان مورد توجه نبوده است و تلاش و فشار افراد پشت پرده بر آر اعضای شورا تأثیر داشته است که به فرد خاصی رأی داده شود و به فرد خاصی رأی داده نشود.

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: این تفاوت آرا در مورد افرادی که دارای سوابق متفاوت هستند، نشان از رأی‌گیری سیاسی، برنامه‌ریزی و فشار از بیرون دارد وگرنه به نظر من آرا باید برعکس می‌شد.
شاکری در همین رابطه به موضوع اختلاف اعضای شورا و اصلاح‌طلبان نیز اشاره داشته و اظهار داشت: ریشه این اختلافات به سهم‌خواهی و منافع سیاسی برخی از افراد برمی‌گردد و به جای آنکه منافع مردم مورد نظر باشد، منافع شخصی و سیاسی در اولویت آن افراد قرار دارد و چون دنبال منافع شحصی هستند، منافع آنها باهم در تضاد قرار می‌گیرد و باعث ایجاد اختلاف می‌گردد. شورای اول یک مثال روشن و شفاف از عدم کارآمدی انتخاب شهردار و مدیریت شهر است. مبدأ این ناکارآمدی هم از تغییرات زنجیره‌ای شهرداری و مسائل آن آغاز شد
شاکری در ادامه افزود این شرایط می‌تواند بیانگر آینده‌ای نامعلوم و نه چندان روشن برای مردم و شهر باشد. بنابراین مردم باید مطالبات خود را از کسانی که از بیرون از شورا و مشخصاً با اهداف سیاسی به دنبال سهم‌خواهی هستند مورد سؤال قرار دهند.

وی بیان کرد: چون اعضای شورا به ناچار تحت فشار آن افراد و یا جریان رأی می‌دهند. از این جهت مطالبات مردم باید بر روی آن افراد متمرکز باشد تا از این طریق جوابگوی تمام فرصت‌های از دست رفته و انتخابات اشتباه و لطمه زدن به شهرداری شهر باشد.

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: بنده با توجه به این رأی‌دهی چندان به آینده مدیریت شهر امیدوار نیستم و مطمئن هستم این ناکارآمدی و مدیریت کوتاه مدت ادامه خواهد داشت، مگر اینکه صلاح مردم و شهر در نظر گرفته شود و افرادی که سابقه این کار را دارند در اولویت باشند نه افرادی که با فشارهای سیاسی، از بیرون رأی می‌آورند.

انتهای پیام/