مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان گفت: تمام مربیان مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان‌ها تا ۲۴ تیر ماه فرصت دارند برای شرکت در این جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی Ecf.etvto.ir مراجعه کنند.

آرش اخوان طبسی افزود: ارتقای مهارت‌های تولید محتوای الکترونیکی مربیان و کارشناسان سازمان، هم افزایی مربیان و کارشناسان مهارت آموزی، ترویج مهارت آموزی الکترونیکی و ترغیب مربیان به استفاده از فناوری‌های آموزشی و شناسایی استعداد‌های برتر تولید محتوا از اهداف برگزاری این جشنواره است.

وی خوشه صنعت، خوشه کشاورزی، خوشه خدمات و خوشه هنر و صنایع دستی را از محور‌های جشنواره تولید محتوای مهارتی ویژه مربیان مراکز و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان بیان کرد و افزود: داوطلبان باید در موعد مقرر مطابق تقویم آموزشی جشنواره از طریق پلتفرم استانی که به همین منظور تهیه شده است نسبت به ثبت نام و ارسال اثر آموزشی خود اقدام کنند.