به گزارش پایگاه خبری ربیع از اصفهان، ناصر اسدی، ‌فرماندار فریدون‌شهر در این راستا با اشاره به گازرسانی نشدن ۶۰ روستای این شهرستان می‌گوید: فاصله بیش از ۱۵ کیلومتری روستاهای فریدون‌شهر با لوله اصلی گاز دلیل گازرسانی نشدن به این روستاها عنوان‌شده است‎. ‎وی که معتقد است بسیاری از روستاهای شهرستان فریدون‌شهر در منطقه پیش کوه و پشت کوه مستقرشده است، ادامه می‌دهد: در این راستا در این شهرستان و تا قبل از فرارسیدن فصل سرما سوخت موردنیاز برای روستاییان ذخیره‌شده است‎.

‎فرماندار فریدون‌شهر همچنین با اشاره به فرسوده بودن بیش از ۱۰ مدرسه در شهرستان فریدون‌شهر ابراز می‌کند: به همین دلیل تعدادی از مدارس را تخلیه و مدارس استاندار را دونوبته کرده‌ایم‎.