به گزارش پایگاه خبری ربیع،فاصله اجتماعی سخت گیرانه برای مقابله با کرونا ویروس در کره جنوبیفاصله اجتماعی سخت گیرانه برای مقابله با کرونا ویروس در کره جنوبی راه اندازی شد.این طرح برای کاهش مبتلایان به کرونا ویروس در این کشور صورت می گیرد.