به گزارش پایگاه خبری ربیع از کرمان، محمد مهدی زاده، معاون امورآموزشی سازمان نهضت سوادآموزی کشور، امروز(۷دی)در همایش «کرمان، سواد، توسعه» میانگین بیسوادی والدین در کشور را ۱۵درصد اعلام کرد و افزود: اما دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا ترک تحصیل ۷۰ درصد هستند که این فاجعه است.

 

وی راه حل مشکل بازماندگی و یا ترک تحصیل را باسواد کردن والدین دانست و در این رابطه نقش مادر را ویژه خواند و گفت: مادر باسواد اجازه نمی دهد فرزندش بیسواد باشد.

 

مهدی زاده، عدالت آموزشی در خانواده را موضوع مهم دیگری دانست و بیان داشت: اگر امروز والدین خانواده ها مانند گذشته مرجعیت ندارند و فرزندان (علیرغم همه امکانات)خود را بدبخت تلقی می کنند؛ علت آن فاصله میان والدین و فرزندان به لحاظ آموزشی است.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش حفظ حرمت و شخصیت معلم را در کیفیت آموزشی مهم دانست و تصریح کرد: معلم یک جایگاه و حجت و مرجع در جامعه است و باید حرمت او حفظ شود و نباید به این جایگاه خیانت کنیم.

 

موسی پور، مدیرکل اجتماعی استانداری کرمان هم ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی را بیسوادی عنوان کرد و با تأکید بر جلوگیری از بازتولید بیسوادی در کشور اظهار داشت: برای ریشه کنی بیسوادی باید جهادی عمل کنیم.

 

وی با افزودن اینکه باید با نگاه دلسوزانه توأم با پیگیری و جدیت به این موضوع ظرفیت گسترده ائمه جمعه و جماعات را در این راستا مورد توجه قرار داد.

 

موسی پور با اشاره به اینکه تیم های بازرسی تشکیل و عملکردهای شهرستان ها در مبارزه با بیسوادی رصد می شود؛ تصریح کرد: در بعضی از مدارس، اختلاط دختر و پسر وجود دارد و باید به این مسئله توجه شود زیرا باید اول بسترهای آموزش را فراهم کنیم.

 

در این مراسم از کتاب«شتاب بخشی سوادآوزی استان کرمان» رونمائی شد.