کوشش غربی ها برای سرمایه گذاری و بازگشایی دفاتر خود درتهران براساس منافع خود است و مسئولان ما باید واکنششان و تصمیشان نیز اینگونه و براساس منافع ملی باشد.

به گزارش ربیع به نقل از صاحب نیوز، حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی رهبر، در واکنش به درخواست اتحادیه اروپا برای تاسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران، اظهار کرد: در این گفت و گو ها و رفت و شدهای ما با اروپاییان باید به این نکته توجه داشته باشیم که جبهه استکبار همواره به فکر تامین منافع خود است.

وی با بیان اینکه هدف همه کشورهای اروپایی و امریکایی اعم از فرانسه و انگلیس، در پی هر اقدامی، تامین منافع خود است، گفت: ما توطئه ها و فتنه های سفارتخانه های این کشورها رادر سال ۸۸  و بیش از آن فراموش نکرده ایم.

حجت الاسلام رهبر تصریح کرد: امروز مصداق بارز جبهه استکبار آمریکا است و بر همگان مشخص است که غربی ها در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دنباله رو امریکا هستند، هر یک ازاین اروپایی ها که در خواست بازگشایی دفتری سیاسی، یا ورود صنعتی یا شرکتی را در ایران داشته باشند، مطمئنیم که به دنبال تامین منافع خود هستند و قصد رفع مشکلات ما را ندارند.

وی عنوان کرد: کوشش غربی ها برای سرمایه گذاری و بازگشایی دفاتر خود در تهران براساس منافع خودشان است و مسئولان ما باید واکنش و تصمیشان نیز اینگونه باشد و براساس منافع ملی تنظیم شود.

امام جمعه موقت اصفهان یادآور شد: هوشمندانه تصمیم گیری بر طبق نظر کارشناسان امر چون مجلس شورای اسلامی  و کسب تکلیف از رهبر معظم انقلاب راهکار مناسب برای دولتمردان است، دستگاه دیپلماسی و صنعتی ما نباید غافل از توطئه دائمی و تخاصم دشمن در هر بعدی باشند.