به گزارش پایگاه خبری ربیع، «تصور نکنید راهی که پیش روی ماست، یک اتوبان آسفالت است؛ نه؛ راه پیشرفت به روی ما باز است؛ اما راه پرپیچ‌وخمی اســت و موانعی در این راه وجود دارد و دشمن به طور کامل در مقابل ما فعال است. باید در مقابله با موانع این راه را طی کنیم.»
جملات‌ بالا از سخنان رهبری معظم انقلاب است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که عده‌ای روشنفکرنما و متمایل به غرب در سخن و نوشتار خود در رسانه‌های کذایی و فضای مجازی بر طبل یأس و ناامیدی در کشور می‌کوبند و تلاش می‌کنند روح مقاومت را با القای اخبار و اطلاعات نادرست و بدون سند و مدرک موثق به جامعه تزریق کنند آن‌ها از بی‌تدبیری‌ها، گرانی‌ها و رکود و حتی بزرگنمایی تأثیر تحریم و فشارهای اقتصادی دشمن برای کاهش اعتماد مردم و ایجاد یأس و ناامیدی استفاده می‌کنند؛ این در حالی است کــه توجه به آمار بانک جهانی نشان می‌دهد قدرت خرید سرانه هر ایرانی نسبت به سال ۱۹۹۰ یعنی حدود ۲۸ سال پیش سه برابر شده است؛ یعنی از لحاظ اقتصادی وضعیت مردم بهتر شــده، ولی تغییر در سبک زندگی مردم و تقاضاهای کاذب به‌وجودآمده باعث شــده است سبد خرید مردم پر از اقلامی شود که ضروری نیست.
مصرف‌گرایی که یک بخش از آن را باید به صداوســیما و بخش دیگرش را به سبک زندگی اشرافی مسئولان و چشم و هم‌چشمی‌ها ربــط داد، به مردم انتقال پیدا کرده و سبب شده است فضا به سمت احساس فقر بیشتر میل پیدا کند. چنانچه دیده می‌شود اشرافیگری حتی برای قشرهای متوسط جامعه در مراسم‌ عقد و عروسی و میهمانی‌ها وجود دارد و چشم و هم‌چشمی‌ها خود عامل فشار بر جامعه شده است؛ در حالی که آنچه ما امروز داریم، بیشــتر از آنکه فقر مطلق باشد، احساس فقر است؛ اگرچه گرانی و تورم و افسارگسیختگی بازار زمینه‌ سقوط خانواده‌های زیادی را به فقر اقتصادی فراهم می‌کند.
متأسفانه صداوسیما که باید روح صداقت و پاکی و ساده‌زیستی را در جامعه احیا کند، جامعه را به سمت اشرافیگری و بریز و بپاش و ولخرجی و اسراف سوق می‌دهد؛ چنانچه در مسائل فرهنگی نیز بسیاری از ناهنجاری‌های فرهنگی ناشی از برنامه‌های صداوسیماست؛ تصاویر رؤیایی که از غرب نشــان داده می‌شود که مدارس در آنجا به چه شکل اداره می‌شوند یا رفتار مردم در قبال مسائل مختلف به این شکل آرمانی است، واقعی نیست؛ این یک اتوپیاست که نسبت به غرب وجود دارد.
آن‌ها ممکن است در بعضی شاخص‌ها از ما بهتر باشند (البته در بعضی شاخص‌ها نیز مردم ما از دیگران پیشی می‌گیرند)، ولی به نظر می‌رسد یک جریـان محتوایی تلاش دارد برتری‌هایی که گفته شد، برجسته‌تر کند و از طرفی دیگر ایران را ضعیف جلوه دهد تا روحیه خودباوری را تضعیف کند و خودباختگی ۴۰ سال قبل را برگرداند؛ اما زهی خیال باطل! زیرا ایرانیان بهترین مردم دنیا و وفادارترین به دین و آب و خاک و سرزمین و فرهنگ و رسوم خود هستند که در این چهل سال این برتری و شایستگی را به اثبات رسانده‌اند.
یک جریان فکری و گاهی رسانه‌ای در کشور سعی دارد این را به یک باور تبدیل کند که غیر از سـازش و کرنش در مقابل غرب هیچ مسیر توسعه‌ای برای کشور متصور نیست و این را در همه ابعاد اقتصاد و فرهنگی گسترش می‌دهد. درواقع غرب‌گرایان داخلی، دشــمنان اصلی پیشرفت ایران هستند؛ در حالی که تکنولوژی به‌دست‌آمده در این دوران چهل ساله و پیشرفت‌های علمی، پزشکی، صنعتی، هسته‌ای، نانو و… نشان می‌دهد ما خوب می‌توانیم کشورمان را آباد کنیم و در ابعاد مختلف به توسعه دست یابیم.
می‌شود گفت این همان خطی است که از اول رویش جریان روشنفکری در کشور ما وجود داشته است؛ تنها فرق آن با جریان فعلی این است که آن جریان روشنفکری می‌گفت ما اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم، ولی جریان فعلی یک شکل بازتولیدشده این پیام را دنبال می‌کند؛ یعنی نمی‌گوید به لحاظ شــکلی باید غربی شــویم، ولی معتقد است تنها راه پیشرفت بنیان ساختارهای اقتصادی و سیاسی، شیوه غربی‌شده آن است.
یک نگاه سیاسی پشت پرده این اتوپیا نشان‌دادن غرب پنهان است و می‌خواهد این پیام را به مردم مخابره کند که راه‌حل مشــکلات کشور در تعامل با غرب است و راه‌حل درونی برای توسعه کشور موجود نیست و به اشکال مختلف هم ســعی می‌کنند این مطلب را در فضای جامعه تزریق و بــه باور اصلی تبدیل کنند. بــه هر حال براساس آنچــه مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند موانــع وجود دارد؛ ولی هیچ‌کدام حل‌نشدنی نیست و راه‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود دارد که در پرتو بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های داخلی اتفاق می‌افتد.