به گزارش ربیع، عکس روز نشنال جئوگرافی به یک کارگر ویتنامی در میان  ده ها تن از بسته های رشته های چوبی بخور  که مشغول به دسته بندی کردن آن ها  است  اختصاص یافته است.

عود های خوشبو کننده نقش مهمی در زندگی ویتنامی ها بازی می کند، چرا که  برای آن ها عطر همانند پلی است که زندگی مرئی انسان ها را به زمین و آسمان و خدا وصل می کند.  به همین سبب عطرسازی یکی از شغل های سنتی و قدیمی در ویتنام است.

انتهای پیام/