به گزارش پایگاه خبری ربیع،  من در سال ۹۱ پرفورمنسی را با عنوان «فتوکراسی» در جشنواره ای در گالری شیرین برگزار کردم که ۱۷۵ قطعه عکس از همان پرفورمنس را در یک تابلو کنار هم چیده و اثر جدیدی خلق کردم که این اثر در دهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر پذیرفته شده است.

وی ادامه داد: من صورت همه افرادی را که برای تماشای این اجرا وارد سالن می شدند قبل از ورد به سالن به وسیله یک اسکنر، اسکن می کردم و آنها می بایست به زبان مادری خود اسم و مشخصات خود را روی شیشه اسکنر می نوشتند که نوشته ها در این فرآیند وارونه و غیرقابل خواندن می شد.

این هنرمند جوان در توضیح بیشتر اثرش گفت: این عکس ها ترکیبی از تکنیک «اسلیت اسلیم» در عکاسی و «اسکنوگرافی» است که به Slit-Scan معروف است. عکس ها در همان زمان اجرای پرفورمنس چاپ می شد و روی دیوار قرار می گرفت و درنهایت کار که تمام شد اثری در سه ادیشن باقی ماند که من به جشنواره تجسمی فجر ارایه دادم.

شلمانی درباره دلایل حضورش در جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: هیات برگزارکننده یک جشنواره برای من خیلی مهم است ولی درباره جشنواره تجسمی فجر سابق بر این به گونه ای بود که من از سلیقه های حاکم چندان رضایتی نداشتم. در دورانی از جشنواره هنرهای تجسمی فجر شرایطی وجود داشت که موجب شد بسیاری از هنرمندان نسبت به حضور در جشنواره تردید کنند.

وی اضافه کرد: در این سال ها و با تغییر فضای سیاسی و تغییر وزرای ارشاد و تیم داوری و دبیران جشنواره تصمیم گرفتم که این بار در این رویداد شرکت کنم. هیات برگزاری یک جشنواره اهمیت دارد و نشان دهنده نگاه آن جشنواره است که به نظر من افرادی در جشنواره امسال هستند افرادی موجه و قابل اعتمادند.

شلمانی در پایان گفت: اگر اثر من در این جشنواره قبول شود که چه بهتر اگر هم نشود تصور می کنم ما در این دوره جشنواره خوبی را شاهد هستیم چون نگاه برگزارکنندگان آن نگاه مطمئنی است.

/مهر