نماینده مردم لنجان در مجلس با بیان اینکه موضوع آب را با اعداد و ارقام کارشناسی دنبال می‌کنیم، گفت: اقدام عملی که نمایندگان می‌توانند در موضوع آب انجام دهند پیگیری و فشار آوردن معقول و منطقی به عوامل اجرایی است تا آن‌ها به وظایف خود عمل کنند.

به گزارش ربیع به نقل از تسنیم ،محسن کوهکن با اشاره به موضوع ریزگردها اظهار داشت: بحث ریزگردها و تأثیری که بر زندگی مردم مناطق مختلف کشور دارد موضوعی منطقه‌ای نیست بلکه فرامنطقه‌‎ای محسوب می‌شود.

وی افزود: نمایندگان مجلس قطعاً روی این موضوع توجه ویژه دارند و در این زمینه مجلس نهم نیز پیش از این پیگیری‌هایی را انجام داده که در مجلس دهم نیز ادامه خواهد داشت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مجلس وقت کافی برای رسیدگی به این موضوع و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول این بخش را اختصاص می‌دهد و اگر تأمین اعتباری برای رفع این مشکل در قانون پیش بینی نشده در نظر گرفته خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره بحران کمبود آب و تلاش نمایندگان اصفهان برای کاهش خسارات ناشی از این موضوع بیان کرد: نمایندگان مجلس دهم ماه نخست آغاز به‌کار مجلس را به اقدامات اولیه و تعیین کمیسیون‌ها اختصاص دادند و به دنبال ساماندهی فعالیت‌های داخلی بودند اما با وجود این در چند جلسه‌ای که جمعی از اعضای مجمع نمایندگان استان حضور داشتند این موضوع مطرح شده است.

کوهکن خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های اولیه استان اصفهان موضوع آب است که مجمع نمایندگان به صورت جمعی این موضوع را به وسیله اعداد و ارقام کارشناسی دنبال خواهد کرد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید دانست مجلس مسئول توزیع یا تخصیص اعتبار نیست و اقدام عملی که نمایندگان می‌توانند انجام دهند پیگیری و فشار آوردن معقول و منطقی به عوامل اجرایی است تا آنها به وظایف خود عمل کنند.