به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازروابط عمومی و امور فنی مهندسی منطقه با بررسی و تهیه  پروفیل ، عملیات توسعه لوله گذاری آب کوچه های ( ذکریا – ملت – باغستان – عباسی ) در شهر گلدشت در منطقه نجف آباد در دستور کار قرار داد  که با اجرای لوله گذاری آب به طول۴۲۲ متر و قطر ۹۰ میلی متری پلی اتیلن با هزینه ای بیش از ۶۰۰ مبلیون ریال  از محل اعتبار جاری بیش از ۴۰ واحد مسکونی از آب شرب سالم و بهداشتی  بهره مند شدند.