عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تداوم دشمنی آمریکا با ملت ایران گفت: بر اساس طرح مجلس، قوه قضائیه مکلف به جمع آوری ادله و فراخوان عمومی برای شکایت علیه آمریکا می شود.

سید محمدحسین میرمحمدی، با اشاره به تداوم دشمنی آمریکا با ملت ایران و پیگیری طرح های تحریمی جدید در آستانه اجرای برجام اظهار داشت: اساسا تکلیف ما با رژیم ایالات متحده آمریکا روشن است؛ چرا که از ابتدای انقلاب رویکرد ما این بوده که دولت آمریکا دست از سیاست های استکباری خود در برابر ملت ایران بردارد، اما در این ۳۷ سال با وجود اثبات چندباره حسن نیت جمهوری اسلامی برای ارتباط همراه با احترام متقابل، این انتظار تحقق نیافته و دشمنی آنها ادامه داشته است.

وی افزود: همیشه زمان نشان داده که آمریکایی ها دنبال رویکرد دوستانه نیستند و حتی امروز هم با وجود اینکه جمهوری اسلامی در قالب مذاکرات هسته ای انعطاف بسیاری نشان داده است، آمریکایی ها متوجه این واقعیت نشده اند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس تاکید کرد: هر روزی که می گذرد این فرمایش مقام معظم رهبری که گفتند نسبت به آمریکایی ها و مذاکره با آنها خوشبین نیستند، بیشتر معلوم و روشن تر می شود و دلیل آن نیز همین رفتارهای اخیر آمریکایی ها است.

میرمحمدی ادامه داد: تا زمانی که این رویکرد در دولت های مختلف آمریکا و سیاست خارجی آنها نسبت به جمهوری اسلامی وجود دارد، نباید هیچ انتظاری برای تعامل و رابطه متقابل داشته باشیم و هر کاری که هم انجام می دهند، بلافاصله باید مقابله به مثل کنیم و اساسا این خوشبینی برخی مسئولان که حتما باید با کدخدا مسامحه کنیم نیز، هیچگاه امکانپذیر نخواهد بود.

نقض برجام با مصوبه اخیر کنگره/ دولت مجلس مقابله به مثل کنند

وی در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر کنگره آمریکا مبنی بر محدودیت سفر به ایران(قانون ویزا) و نیز با بیان اینکه این مصوبه نقض برجام است، اظهار داشت: وقتی یکی از دولت های امضا کننده یک توافق اقدامی انجام می دهد که نقض توافق است، انتظار این است که دولتی هم که متضرر می شود، به تعهداتش پایبند نباشد؛ لذا این انتظار از دولت و مجلس می رود که واکنش متقابل نشان دهند.

عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در همین رابطه خاطرنشان کرد: طرحی در دست امضا قرار دارد که دولت را موظف به اقدام متقابل می کند تا خساراتی را که تاکنون دولت آمریکا نسبت به ملت ایران داشته است، بویژه در رابطه با اموال بلوکه شده، محاسبه دقیق شود و برای استیفای آنها اقدام شود.

میرمحمدی با بیان اینکه بر اساس موازین حقوق بین الملل می توانیم نسبت به دولت آمریکایی متعرض شویم، تصریح کرد: جنبه حقوق بین المللی ما به جهت اینکه گفتمان ما منطبق با چارچوب های منشور ملل متحد است، برای هر انسان منصفی در دیوان داوری بین المللی یا محاکم دیگر پذیرفتنی است، لذا نباید تعلل کنیم.

وی تاکید کرد: هر چقدر در تعامل با آمریکا منفعل تر عمل کنیم، این تعامل منجر به زیان و خسارت ما می شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار با اشاره به جزئیات بیشتری از طرح نمایندگان مجلس برای مقابله به مثل با رفتارهای خصمانه آمریکا، خاطرنشان کرد: در این طرح، قوه قضائیه مکلف شده است که نسبت به جمع آوری ادله و ارزیابی کلیه خسارت های وارده به ملت ایران توسط رژیم آمریکا اقدام کند و حتی از طریق فراخوان عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی که از اقدامات آمریکا در دهه های گذشته تاکنون متضرر شده اند، به عنوان شاکی حضور یافته و طرح شکایت کنند و یا حداقل دولت جمهوری اسلامی به عنوان شاکی عمومی وارد پیگیری پرونده شود.