به گزارش پایگاه خبری ربیع، امیر آقایی عضو کمیته داوری دهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان در اصفهان و شرایط این مسابقات اظهار داشت: با توجه به پایان مسابقات قرآنی مدهامتان، باید گفت که این دوره از رشد کمی و کیفی بسیار خوبی برخوردار بود و از مسابقات مدهامتان می‌توان به عنوان مسابقات معتبر کشور نام برد.

وی افزود: تلاش بسیاری در برگزاری مسابقات صورت گرفت و مسئولان اصفهان اقدامات بسیار خوبی در اجرای این مسابقات انجام دادند بنابراین امیدوار هستم که شاهد این شکوفایی و کمال در طول سال باشیم و هر سال نسبت به قبل بهتر و با رشد و تکامل بیشتری همراه باشد.

عضو کمیته داوری مسابقات قرآنی مدهامتان به تأثیرگذاری برگزاری این مسابقات در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: تمام مسابقات تأثیرگذار هستند اما مسابقات مدهامتان درباره کانون‌های مساجد برگزار می‌شوند و اگر برنامه‌ریزی آنها و استفاده از بچه‌های قرآنی حاضر در مسابقات بیشتر شود و با برنامه‌ریزی بیشتری برای آنها صورت گیرد، تأثیرگذاری آن در مساجد بهتر دیده می‌شود.

وی تصریح کرد: بدون شک اگر از خود بچه‌ها در کانون‌ها و مساجد برای آموزش قرائت، حفظ، ترتیل و یا اذان استفاده کنند، مسابقات نمود بیشتری پیدا می‌کند و مضاعف می‌شود.

آقایی به سیستم داوری این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: داوران حاضر در مسابقات از داوران بین‌المللی و درجه یک کشور به شمار می‌رفتند و این موضوع نشان می‌دهد سطح مسابقات بسیار خوب بوده که این داوران برای قضاوت دعوت شوند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در کشور مسابقات بین‌المللی زیادی از سوی ارگان‌های مختلف همچون اوقاف و دانشجویان برگزار می‌شود اما باید تلاش کرد که در آینده فعالیت‌های بین‌المللی خوبی در حوزه مساجد صورت گیرد و برنامه‌ریزی خوبی در این حوزه اجرایی شود.