نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: با انتقال ۱۰ کیلومتری آب می توان باغات سمیرم را از خشکسالی نجات داد ولی دلیل مطرح شدن طرح‌های بدون مطالعه و برنامه‌ریزی را می‌توان وجود افراد به نام در برخی استان ها در شورای تصمیم‌گیری کشور بیان کرد.
به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، اصغر سلیمی اظهار کرد: کمیته احیای زاینده رود قرار بود در ماه های گذشته در تهران برگزار شود ولی به دلایلی این امر هنوز صورت نگرفته و نمایندگان به صورت شخصی اقداماتی را انجام داه اند.
وی گفت: شهرستان سمیرم یکی از شهرستان هایی هست که دچار خشکسالی شدید شده است و این در حالیست که سالانه بیش از یک میلیارد ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از حوزه آبریز خارج می شود.
سلیمی افزود: متاسفانه خشکسالی های اخیر فشار سنگینی بر روی مردم منطقه از لحاظ اقتصادی وارد کرده است و نزدیک به ۱۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از باغات سیب سمیرم خشک شده است.
وی با اشاره به طرح های انتقال آب از سمیرم از جمله طرح انتقال آب به رفسنجان گفت: روستاهای اطراف سمیرم تا منبع آب کمتر از ۱۰ کیلومتر فاصله دارند ولی با این حال زمین هایشان را با تانک آبیاری می کنند و به جای فکری به حال این کشاورزان طرح انتقال آب به ۷۰۰ کیلومتر دورتر از سمیرم بر روی میز قرار می دهند.
سلیمی با اشاره به طرح‌های مطرح شده انتقال آب از منابع آبی شهرستان سمیرم تصریح کرد:با انتقال ۱۰ کیلومتری آب می توان باغات سمیرم را از خشکسالی نجات داد ولی دلیل مطرح شدن این طرح‌های بدون مطالعه و برنامه‌ریزی را می‌توان وجود افراد به نام استان کرمان در شورای تصمیم‌گیری کشور بیان کرد.
وی درباره بعضی از بی‌عدالتی‌های انجام شده در زمینه برداشت آب و انتقال آب استان اصفهان به دیگر استان‌‌ها گفت: در سال‌های گذشته قانونی تصویب شده که طی آن برداشت از سر شاخه‌های رود کارون ممنوع می‌شود که شهرستان سمیرم هم مشمول رعایت این طرح است و این در حالی است که به علت پر شدن سد‌های خوزستان از آب این رود، دریچه‌های سد را باز کردند تا آب اضافی خارج شود.
به گزارش ایمنا اصغر سلیمی در سخنرانی خود در راهپیمایی رو قدس نیز به مسئله انقال آب سمیرم واکنشی تند نشان داده بود و با اشاره به خشکسالی شدید در شهرستان و نبود آب آشامیدنی در برخی روستاهای بخش وردشت سمیرم از انتقال آب این منطقه به شهرستان های همجوار انتقاد کرد و گفت: با توجه به خشکسالی شدید در سمیرم اجازه انتقال آب به هیچ استان یا شهرستانی را نخواهیم داد.