حسین امیرعبداللهیان گفت، طرح محاکمه شیخ عیسی قاسم، رهبر دینی بحرین اقدامی گستاخانه است.

به گزارش ربیع به نقل از ایسنا، دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در واکنش به محاکمه روحانی عالی‌قدر بحرین، شیخ عیسی قاسم تصریح کرد: طرح محاکمه شیخ عیسی قاسم، رهبر دینی بحرین اقدامی گستاخانه است. حکومت بحرین اگر از تاریخ درس نگیرد و خطاهای خود را تکرار کند، بی‌تردید زیان خواهد کرد.

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان این که حاکمان بحرین به جای اتکا به اجانب باید به مردم خود بیندیشند، افزود: تهران هیچ دخالتی در امور بحرین ندارد اما از دموکراسی،  آزادی بیان و حقوق بشر در منطقه و بحرین حمایت می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر این که راهکار در بحرین صرفا سیاسی است، گفت: آزادی شیخ علی سلمان از حبس غیرقانونی و حفظ حرمت آیت‌الله عیسی قاسم و توقف اقدامات امنیتی مقدمه ضروری راه‌حل سیاسی در بحرین است.

در پی انتشاری اخباری درباره تصمیم رژیم آل خلیفه برای آغاز محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم، مردم این کشور موجی از اعتراض‌ها را در قالب اقدامات گوناگون به راه انداخته‌اند.