به گزارش پایگاه خبری ربیع، مهندس فرزاد دادخواه، با اشاره به اینکه هدف از ایجاد زیر گذر اصغرآباد ؛ دسترسی آسان به شهرهای اصغر آباد ، خمینی شهر، نجف آباد و شهر های همجوار آن مانند گلدشت و تیران است ادامه داد:ایمن سازی این طرح باید به صورت اصولی انجام شود .در این طرح شهرداری اصغر آباد به دلیل اینکه در محدوده قرار دارد آزاد سازی ، ایجاد دسترسی ؛تهیه نقشه و خاک برداری را انجام داده است ولی شهرداری خمینی شهر به دلیل قرار نداشتن در محدوده طرح فعالیتی نداشته است .

ساخت ۷۰ باکس دو قلو بتنی برای زیرگذراصغرآباد درحال انجام است

وی با اشاره به اینکه فاز اول طرح از سمت جنوب جاده کمربندی است که عملیات خاک برداری ورودی و خروجی و مسیر متصل به خیابان سلمان فارسی انجام شده و ادامه کار ساخت آن در حال اجرا است افزود:فاز دوم ساخت و نصب باکس‌های زیر گذر است که در زیر جاده کمربندی اجرا می‌شود. فاز سوم هم شامل اجرای رمپ‌های ورودی، خروجی و میدان در سمت شمال جاده کمربندی است و در سال جاری این طرح با قراردادی که با پیمانکارجدید بسته شده است؛ قرار است تعداد ۷۰ باکس پیش ساخته مورد نیاز در محورزیر گذر نصب شود و پس از آن دیگر مراحل ساخت و زیر سازی و آسفالت به صورت مرحله به مرحله انجام شود .

وی با اشاره به اینکه بعد از احداث باکس ها بایستی رمپ های ورودی دو طرفه احداث گردد و هم اکنون برای تسهیل عبورومرور به اصغر آباد مقداری آسفالت انجام شده است گفت:با ایجاد زیر گذر در محور اصغر آباد تغییرات بسیار خوبی در عبور و مرور از محور نجف آباد به خمینی شهر و همین طور دسترسی به دانشگاه آزاد خمینی شهر و اصفهان انجام میشود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه برای اتمام این طرح به بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است افزود:مراحل ساخت و نصب باکس ها کار زمانبری است و باید کار این زیر گذر به صورت مرحله به مرحله انجام شود .

دادخواه با اشاره به اینکه تکمیل طرح زیر گذر اصغر آباد از طرح های اولویت دار اداره کل راهداری استان اصفهان است افزود: اگر اعتبارات به این طرح اختصاص پیدا کند امیدواریم تا پایان سال مراحل اجرای آن به پایان برسد.