عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هویت‌ساز بودن جامعه اسلامی را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: زنده نگه‌داشتن نام و یاد شهدا هویت زنده به جامعه عطا کرده و باعث پویایی و پیشرفت جامعه می‌شود.

خسروپناه ابراز کرد: امیدواریم اجرایی شدن این طرح الگوی جهانی و نقش آینده‌ساز برای تمام مردم کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: دلیل رواج نمادهای نامعقول و غلط در جامعه شکل‌گیری ناهنجاری‌های غلط بوده که بساط این ناهنجاری باید برچیده شود.