مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: امسال طرح جامع نور در اصفهان اجرا می شود و مراحل قانونی آن در حال سپری شدن است .

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، مهدی بقایی با اعلام این خبر سال ۹۵ را سرآغاز تحول در زیباسازی شهر اصفهان دانست و تصریح کرد: پروژه های زیباسازی شهری که  شهروندان در سال گذشته شاهد بودند، در حقیقت پیشخوان و ویترین فعالیت های این سازمان با محوریت خلاقیت بود.
وی تاکید کرد: بودجه زیباسازی شهر اصفهان با ۳۲ میلیارد تومان درسال جاری،  رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه می کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان این نوید را به شهروندان اصفهانی داد که امسال نورپردازی و نقاشی های دیواری در شهر شتاب بیشتری می گیرد، ظرافت های بعضی از نمادها تکمیل می شود و شهروندان به طور مستمر با پروژه های زیباسازی در شهر رو به رو خواهند شد.
وی ادامه داد: طرح جامع نور نیز در اصفهان اجرا می شود که در این راستا مراحل قانونی آن در حال سپری شدن است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهارکرد: از آنجایی که پیرایش مقدم بر آرایش شهری است، امسال ستاد پیرایش شهری در اصفهان تشکیل می شود و دبیرخانه آن در سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان شکل می گیرد.