به گزارش پایگاه خبری ربیع، محمدرضا فخاریان قمی در نشست خبری که در سالن جلسات بیمه سلامت برگزار شد اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت مبنی بر دولت الکترونیک طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در تحقق این موضوع می باشد و وزارت بهداشت و درمان نیز بر این امر تاکید دارد.

وی نحوه شروع این طرح را با رشد ۳۰ درصدی پزشکان عنوان کرد و گفت: این طرح با ۱۰ پزشک شروع شده است و طبق برنامه ریزی هر سال ۳۰ درصد پزشکان باید نسخه‌نویسی خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند و در نهایت تمامی پزشکان استان قم از نوشتن نسخه های مکتوب خودداری نمایند.

مدیر کل بیمه سلامت استان قم نحوه استفاده از این طرح را بسیار ساده اشاره داشت و افزود: بیمار به پزشک مراجعه نموده و با دادن کد ملی از خدمات پزشکی استفاده نماید و پزشک با افزود کد ملی میتواند تاریخ اعتبار بیمه را مشاهده نموده و اقدام به نوشتن نسخه نماید .

فخاریان در خصوص دریافت دارو گفت: پس از آنکه پزشک نسخه بیمار را بارگذاری کرد بارکدی را در اختیار بیمار قرار میدهد و آنرا به داروخانه تحویل میدهد و به راحتی از روی سامانه دریافت مینمایند.

وی از مراجعه ۱۸۵ میلیون مراجعه به مراکز درمانی کشور در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در استان قم این تعداد ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر بوده است و هزینه صورت گرفته در سال ۹۷ برای این تعداد ۱۹۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بابت خدمات بستری بوده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم گفت: طبق توافقات انجام گرفته موظف هستیم ۲۵ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد را تحت پوشش خود قرار دهیم که تاکنون ۲۰ هزار نفر انجام گرفته است و مابقی نیز به زودی انجام خواهد گرفت .

فخاریان به آمار بیش از ۳۶۷ هزار نفری بیمه شدگان اشاره داشت و افزود: تا پایان اردیبهشت ماه تعداد ۳۶۷ هزا و ۲۵۴ نفر بیمه شده اند که از بین آنها تعداد ۱۲۹۴ بیمار خاص هستند و هزینه درمانی آنها در سال ۹۷ بیش از ۱۹ میلیارد تومان بوده است.

وی هزینه بیمه ایرانیان در سال جاری را مبلغ ۲۹۳ هزار تومان عنوان کرد و گفت: افرادی که دارای خانواده هستند نمیتوانند به تنهایی بیمه شوند و می بایست کل خانواده را تحت پوشش قرار دهند و جهت تعویض و تمدید دفترچه مبلغ ۳ هزارتومان و بابت هزینه دفترچه هایی که گم شده است مبلغ ۹ هزار تومان دریافت میگردد.

مدیرکل بیمه سلامت استان قم اظهار داشت: تعداد ۵ دفتر شهری ، ۲ دفتر نمایندگی و یک باجه مخصوص مرکز خدمات حوزه های علمیه و ۳ مرکز روستایی در دستجرد، قنوات و جعفریه فعالیت دارند.