مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به حل مشکل کمبود جایگاه در شهرهای بزرگ با اجرای طرح برندسازی جایگاه‌های سوخت گفت: این طرح در اصفهان و با ایجاد ۵۰ جایگاه تحت نام یک برند آغاز شد.

کاظمی با اشاره به این‌که در حال حاضر جایگاه‌های سوخت در کشور تک مالک است، اظهار کرد: بسیاری از مشتریان از عملکرد جایگاه‌ها و معمولا کمیت بنزین گله‌مندند و این‌که بسیاری از سرویس‌هایی که در جایگاه‌ها ارائه می‌شود مناسب نیست.

وی ادامه داد: ایده برند‌سازی جایگاه‌ها این است که از این به بعد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با شخص حقوقی طرف باشد که این شخص حقوقی موظف خواهد بود هم به ما به عنوان توزیع‌کننده برنج و هم به مصرف‌کننده آن پاسخگو باشد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برند‌سازی در حوزه جایگاه‌های صورت را امری منطقی دانست و درباره‌ شرایط کشور برای اجرای آن اضافه کرد: ما در ایران در مورد کیفیت ارائه‌ی خدمات صحبت می‌کنیم. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز که چنین طرحی اجرا می‌شود جایگاه‌ها تحت برندی فعالیت می‌کنند که معرف استاندارد بنزین آن جایگاه است به این صورت است که مثلا یک جایگاه تحت برند شل فعالیت می‌کند اما لزوما متعلق به این شرکت نیست، بلکه استاندارد‌های آن را رعایت می‌کنند.

کاظمی تصریح کرد: ما نیز سه استاندارد بنزین با اتانول ۸۷، ۹۱ و ۹۵ ارائه می‌دهیم این بنزین استاندارد شرکت ملی پالایش و پخش است اما عرضه آن با سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

به گفته وی هدف از طرح برندسازی این است که شرکت ملی پالایش و پخش به جای آنکه با چندین هزار سرمایه‌گذار بخش خصوصی مواجه باشد در نهایت با ۳۰ برند در این حوزه مواجه شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره‌ی این‌که آیا در این مورد شرکت‌ ملی پالایش و پخش و یا وزارت نفت با جایگاه‌داران نیز جلسه‌ای داشته است، ادامه داد: ما با اتحادیه‌های آنها صحبت کرده‌ایم و به آنها توصیه می‌کنیم که تحت برند فعالیت کنند و اجباری برای آنها نیست، اما هر کس که بخواهد پس از این جایگاهی را ایجاد کند باید تحت برند این کار را انجام دهد.

کاظمی درباره شروع این طرح در اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر شرکتی به نام نرم‌افزار در اصفهان حدود ۵۰ مینی‌جایگاه در اصفهان ایجاد کرده است که ۲۰ جایگاه آن در حال حاضر در حال استفاده است.

وی افزود: این ۵۰ جایگاه طی تنها شش ماه ایجاد شده است.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به این‌که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این شرکت در شهرهای بزرگ کمبود جایگاه است، ادامه داد: علت این امر این است که برای سرمایه‌گذار صرف نمی‌کند که در محل‌های تجاری با قیمت بالا سرمایه‌گذاری کند، اما یکی از نتایج برندسازی در حوزه جایگاه‌های نفتی این است که جایگاه‌ها تحت نام برند توسعه پیدا می‌کنند.

کاظمی درباره‌ی طبقه‌بندی جایگاه‌ها براساس خدماتی که ارائه می‌شود در پاسخ به این سوال که قرار است چه خدماتی از سوی جایگاه‌های سوخت به مشتریان ارائه شود، خاطر نشان کرد: نرخ پایه بنزین نرخ ثابت دولت خواهد بود، اما جایگاه‌ها می‌توانند خدماتی از جمله نحوه‌ی سوخت‌گیری را ارائه دهند یا در رقابتی که دارند خدمات دیگری مانند خدمات فنی و بهداشتی بگذارند.