به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس، نقشه گسل های تهران برای آنکه بتواند در طرح های شهرسازی و اعمال ملاحظات مهندسی مورد استفاده قرار گیرد نیاز به دقیق سازی (تدقیق) و تهیه در مقیاس های کوچک تر و با دقت بیشتر داشت که طرح شناسایی دقیق گسل ها و تعیین پهنه های گسلی تهران طی چند سال مطالعه و برداشت های متعدد میدانی برای نخستین بار در کشور انجام شد و مراحل تصویب و تایید آن در شورایعالی شهرسازی و معماری در سال ۹۵ طی شد.

هدف از انجام این طرح شناخت دقیق تر محدودهای دارای خطر گسلش سطحی و رعایت ملاحظات مربوطه می باشد که طی فرآیندی زمان بر و مستمر و برداشت وضع موجود تعداد زیادی از ترانشه ها و گودبرداری ها با همکاری متخصصان انجام شد.

 همچنین با بهره گیری از نظرات متخصصان خبره و تجربیات جهانی، ضوابط ساخت و ساز در پهنه های گسلی از سوی این سازمان تدوین و به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان نهاد نهاد متولی استاندارد ۲۸۰۰ برای طی مراحل قانونی ارائه شد که در صورت تصویب و طی مراحل قانونی به کلیه نهادهای ذی ربط از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و شهرداری تهران برای اعمال این مقررات جدید در فرآیند ساخت و ساز ابلاغ می شود.

با توجه به لرزه خیز بودن بسیاری از کلان شهرهای کشور ، طرح شناسایی دقیق گسل ها و آئین نامه ویژه ساخت و ساز در حریم گسل های تهران به صورت الگویی برای چند شهر دیگر کشور به اجرا در می آید.

هدف از تهیه نقشه پهنه های گسلی شهر تهران اعمال برخی محدودیت ها در ساختمان های با کاربری های با اهمیت زیاد و خیلی زیاد در صدور مجوز و ساخت و ساز بر اساس ضوابط و آئین نامه های ویژه است نه ممنوعیت ساخت و ساز در این پهنه ها.

ساخت و ساز در پهنه های گسلی بر اساس تجربیات جهانی امکان پذیر است اما با اعمال ضوابط فنی خاص مهندسی و اعمال برخی محدودیت ها در بلند مرتبه سازی و برخی کاربری های خاص  که کم و کیف این ضوابط باید در قالب ضوابط جدید و آیین نامه ویژه ساخت و ساز در پهنه های گسلی از سوی کمیته دائمی استاندارد ۲۸۰۰ ابلاغ شود که البته در ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ملاحظاتی در این زمینه ارائه شده که بیانگر کلیات است.

البته سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران دوسال پیش همزمان با ارائه نقشه پهنه های گسلی شهر تهران آئین نامه پیشنهادی ضوابط ساخت و ساز در پهنه های گسلی را که با همکاری متخصصان این حوزه و در این سازمان طی جلسات متعدد و در قالب کمیته فنی تهیه، تائید و به تصویب اولیه رسیده بود به مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی به عنوان نهاد مسئول استاندارد ۲۸۰۰ ارائه کرده است که باید با طی مراحل قانونی در قالب ضوابط جدید ابلاغ شود که در حال حاضر این مرحله با وجود ارائه پیش نویس این ضوابط به تاخیر افتاده است.

انتهای پیام/