به گزارش پایگاه خبری ربیع،اعضای شورای اسلامی شهر کاشان خواستار ایجاد روند یکسان برای پرداخت حقوق کارکنان شهرداری اعم از کارگر و کارمند شدند.

 علی رسول زاده رئیس شورا ی شهر کاشان گفت:  فعالیت های عمرانی و بهسازی در شهریورماه،‌ مصرف ۲۰ هزار تن آسفالت برای اجرای ۱۸۸ هزار متر مربع در زمینه معابر و  افزایش پنج درصدی آن نسبت به ماه گذشته از دیگر برنامه های اجرا شده در کاشان است.

علی رسول زاده ، به موضوع پرداخت حقوق کارکنان شهرداری نیز اشاره کرد و از تعدد و تنوع شیوه های پرداخت به عنوان یکی از چالش های موجود نام برد.

علی هاشمی طاهری عضو شورا نیز خواستار رعایت عدالت در شیوه پرداخت حقوق در میان مجموعه های مختلف کارمندی و کارگری شد و بر لزوم یک ایجاد سیستم مشخص و یکسان برای این تحقق این امر تأکید کرد.