مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: با توجه به شیوع اعتیاد در سطح استان اصفهان، لازم است که بدنبال راهکارهایی برای پیشگیری از اعتیاد در بین کارگران استان باشیم. غلامعلی قادری اظهار داشت: میزان شیوع اعتیاد در سطح استان اصفهان ۱۷ درصد بوده است که برای مبارزه جدی با مواد مخدر نیاز به توجه و همکاری بیش از پیش شرکای اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دارد. وی بیان داشت: بر اساس نتایج این بررسی میانگین وضعیت استان اصفهان نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر بوده ولی با توجه به اینکه استان قطب صنعتی و کارگری کشور است برای جلوگیری از احتمال به خطر افتادن سلامت جامعه مخاطب، لازم است که دستگاه‌های مرتبط نسبت به اقدام پیشگیرانه برنامه‌ریزی داشته باشند. مدیر کل تعاون، کار و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: به منظور پیشگیری از اعتیاد، طرحی در قالب طرح کاج در جامعه کارگری به اجرا در می‌آید.