به گزارش پایگاه خبری ربیع، رو به پیری رفتن جمعیت و کاهش زاد و ولد در کشور به عنوان یک خطر غیر قابل جبران از دغدغه های مهم و چالشی بزرگ است که لازم است دولت سیزدهم توجه ویژه به آن داشته باشد. این احساس خطر سبب شد تا سیاست‌های جمعیتی در سال ۹۳ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود اما متاسفانه به دلیل برخی کارشکنی ها و ناکارآمدی ها این سیاست ها از سوی دولت اجرا نشد و مورد بی مهری قرار گرفت؟! که البته لازم است مسئولان ۷ ساله گذشته که ترک فعل داشته اند بازخواست شوند؟ حالا دولت سیزدهم با نگرش و عملکردی انقلابی روی کار آمده و باید مسئولیت اجرای سیاست های جمعیتی که ۷ سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بی توجه رها شده بود را هم به عهده بگیرد تا جامعه ایرانی از وضعیت خطیر کنونی و پنجره جمعیتی گذر کند.

غرب بعد از انقلاب صنعتی با پدیده‌هایی تحت عنوان انقلاب خانوادگی روبرو شدند. درواقع با این تحولات کارکرد خانواده تغییر کرد و این سبب افول و سقوط شدید شاخص های جمعیتی در غرب شد.

 

اما سیاستمداران غربی خیلی دیر متوجه این امر شدند و زمانی فهمیدند که جوامع غربی از پنجره جمعیتی عبور کرده بودند و دیدند دیگر ساختار قدرتمند جمعیت را ندارند. اما تمدن رقیب شرق به ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی و مشخصا دنیای اسلام این نهاد قدرتمند سیاسی و اقتصادی یعنی جمعیت را در اختیار دارند؛ لذا استانداردهای دوگانه‌ای را وضع کردند و با به استخدام درآوردن نهادهای بین المللی درصدد این برآمدند که در آن واحد به کشورهای خود برای افزایش جمعیت و زاد و ولد کمک کنند و کشورهای شرقی را برای کاهش نرخ رشد و زاد و ولد توجیه کنند و در واقع نوعی جنگ کاهش جمعیت را به شرق تحمیل کردند.

در حقیقت ما هم مانند بسیاری از کشورها در داخل یک پازل بزرگ بین المللی قرار گرفتیم و این جنگ جمعیتی همچنان ادامه دارد تا با روش‌های مختلف همچون ایجاد جنگ‌های منطقه‌ای و محلی و ایجاد جنگ‌های ایدئولوژیک با تولید و انتشار ویروس بیماریهایی مثل ایدز و ابولا، سارس و.. و حتی همین کرونا غرب را به اهداف جمعیتی مدنظر برساند. درواقع این نقشه‌ها امروز فرصت طلایی پنجره جمعیتی ما را گرفت و ما امروز در مقطع پایانی پنجره جمعیتی قرار گرفتیم.

امروز در سال ۱۴۰۰ ده سال است که رهبر انقلاب در رابطه با تحولات جمعیتی هشدار میدهند و بیش از ۵۳ بار در موضوع جمعیت سخن گفتند و تذکر دادند. جالب است در ۱۰ سال ۵۳ بار یعنی سالی بیش از ۵ بار در این زمینه هشدار داده‌اند که این اهمیت موضوع را میرساند، ضمن اینکه رهبر انقلاب تعابیری در این موضوع به کار بردند که استثنایی و منحصر به فرد است. مانند” وقتی انسان به مسئله جمعیت فکر میکند، تن او میلرزد!” یا جای دیگری فرمودند که ” اشتباه کردیم و من در این اشتباه سهیمم و در پیشگاه تاریخ و خداوند طلب مغفرت میکنم”. اینها تعابیری منحصر به فرد است که اهمیت موضوع را نشان میدهد.

۱۰ سال است رهبر انقلاب هشدار می دهند و حدود ۱۰ تا ۱۲ سالی هم هست که کارشناسان خبره موضوع تحولات جمعیت را بررسی و ارزیابی می کنند و هشدار می دهند. اکنون بیش از ۷ سال هست که سیاست های کلی جمعیت در ۱۴ ماده توسط رهبر انقلاب به قوای سه گانه و مجمع تشخیص ابلاغ شده است اما تقریبا هیچکدام اقدام شایسته و بایسته ای نکرده اند. برخی هم در این جنگ خواسته یا نا خواسته در جهت دشمن حرکت داشتند! و بخشی از پازل خیانت به جمعیت ایران را کامل کردند؟ اینکه می گوئیم باید بازخواست شوند به همین دلیل است؟

دولت سیزهم اولین و مهمترین وظیفه‌ای که در این مسیر دارد این است که باید به قانون عمل کند. این مطالبه صریح رهبر انقلاب و همه دلسوزان کشور است. سیاست های کلی جمعیت، سیاست های بالادستی که ۷ سال پیش ابلاغ شده است لازم الاجرا است و باید بدان عمل شود. طرح جوانی جمعیت که اکنون در حال رفت و آمد با شورای نگهبان است و به زودی به تصویب میرسد هم لازم الاجرا است.

باید فضایی در دولت ایجاد شود که همه تصمیمات دولت و مصوبات مجلس و حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا با یک پیوست جمعیتی همراه باشد. چنانچه همه تصویبات پیوست محیط زیستی و فرهنگی دارد باید یک پیوست جمعیتی نیز داشته باشد.

باید همه دستگاه ها ی و حتی غیر دولتی درگیر این ماجراشوند چرا که واقعا موضوع جمعیت یک موضوع فرابخشی و کلان است و در رابطه با یکی دوتا وزارت خانه نیست. هر چند وزارت بهداشت نقش بیشتری دارد اما همه وزارت خانه‌ها در آن نقش دارند. هشت سال آینده که آخرین فرصت پنجره جمعیتی ایران است باید غنیمت شمرده شود چرا که در غیر این صورت ما در تله باروری گرفتار خواهیم شد و دیگر نجات ساختار جمعیتی ایران چیزی شبیه معجزه خواهد بود؛ دولت سیزدهم می تواند با عمل به هنگام نجاتگر ساختار جمعیتی ایران باشد و ذخیره بزرگ و با اهمیتی را به یادگار بگذارد که برای حفظ ابعاد مختلف کشور تاثیر گذار است و ماندگار گردد.