معاون شبکه شرکت مخابرات ایران در گفتگو با ربیع درباره چالش های موجود در شرکت مخابرات ایران ، با اشاره به لزوم تحول و نوسازی گسترده در شبکه ارتباطی و زیرساختی ارتباطات ثابت کشور گفت: شبکه‌ی انتقال و شبکه‌ی دسترسی کشور طی سالیان گذشته توسعه پیدا نکرده است و شرکت مخابرات ایران در کنار این تغییر تعرفه‌ها متعهد شده است که شبکه انتقال کشوررا نیز نوسازی کند و جزو برنامه‌های اصلی ما است و در نهایت بیشترین تاثیر آن بر روی‌ کیفیت سرویس‌های ارائه شده به مشتریان خواهد بود.

خلیلی ،وجود تجهیزات قدیمی شبکه ارتباطات ثابت و ضرورت بهسازی آن رااز چالش های اصلی حوزه ارتباطات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۰ درصد درآمد در اپراتورهای مخابراتی برای سرمایه گذاری اختصاص می یابد .

وی افزود: با توجه به مشکلات این حوزه عددی که صرف می شود، همپای شرکت مخابرات با این حجم از شبکه نیست و اپراتورهای مشابه شرکت مخابرات درآمدی در حدود ۴ میلیارد دلار دارند.

وی با بیان اینکه همچنان برای نگهداری شبکه برنامه ریزی می کنیم، افزود: در صورت تعدیل تعرفه ها ، نوسازی شبکه و حمایت تمام قد از حوزه ارتباطات ثابت جهش عمده ای در مسیر توسعه شرکت رخ می دهد.

وی افزود: پوشش وسیع و گسترش شبکه ارتباطی فیبر نوری برای شبکه های خانگی و صنعتی، ضرورت رسیدن به شبکه های فناوری محور آتی است.

عدم تغییرتعرفه‌ ها باعث اختلال در بخش‌های مختلف شبکه‌ی ثابت شده است
خلیلی ضمن بیان این مطلب با تاکید براینکه توسعه بخش ثابت امکان توسعه ارتباطات سیار و ورود به نسل پنجم نیز امکان پذیر خواهد بود،اظهار داشت: عدم تغییرتعرفه‌ ها باعث اختلال در بخش‌های مختلف شبکه‌ی ثابت شده است و با اصلاح تعرفه‌های تلفن ثابت، کیفیت سرویس‌‌دهی به مشتریان افزایش می‌یابد.

وی افزود:قدیمی بودن و متعدد بودن تجهیزات شبکه ارتباطات ثابت از چالش های اصلی شرکت است و نیاز به تحول در حوزه فناوری دارد.

خلیلی، با اشاره به گستردگی سطح پوشش شبکه مخابرات ایران اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران تنها اپراتوری است که هم از لحاظ پهناوری ، شبکه پهنی به حساب می آید و هم از لحاظ خدماتی که ارایه می دهد تمامی مشترکان در تمامی شهرها ، روستاها و حتی دورترین نقاط کشور را پوشش می دهد.

وی افزود: ضروری است هرچه سریع تر شبکه شرکت مخابرات ایران برای ارایه سرویس های جدید به ویژه در حوزه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری با کیفیت مناسب و نو، تجهیز و به روز شود.

لزوم حرکت اپراتورهای مخابراتی به سمت بازارهای دیجیتال محور

وی درخصوص آینده شبکه ارتباطات ثابت کشور گفت: امیدوار هستیم با حمایت های فنی و تعرفه ای مجموعه وزارت ارتباطات که گستردگی پوشش فیبرنوری مد نظر آنهاست، شبکه ارتباطات ثابت کشور توسعه لازم را بیابد و نیازهای جدید مردم و شرکت های تجاری را در این حوزه تامین کند.

معاون شبکه شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم حرکت اپراتورهای مخابراتی به سمت بازارهای دیجیتال محور گفت: گسترش اتصال و همگرایی ابری به به موضوعات اصلی مرتبط با اتصال تبدیل شده و برای حرکت اپراتورهای مخابراتی از شبکه ها و سرویسهای کنونی به سمت بازارهای دیجیتال (خانگی و صنعتی)، برنامه ریزی و اقدام جهشی در سه جهت ضروری است.

وی اضافه کرد: تلفیق شبکه ها و دیجیتالی شدن بزرگترین فرصت برای صنعت ICT است و اپراتورها می توانند نقش بزرگی در این فرایند داشته باشند. در این راستا تلفیق اتصال باند پهن با فناوری ابری منجر به فعال سازی خدمات دیجیتالی می شود.

خلیلی یادآور شد: در شبکه های خانگی آتی و فناوری محور جایگزین شبکه های کنونی، به جای اختصاص یک فیبر به هر خانه نسبت به اختصاص فیبر جداگانه و مستقل برای هر یک از بخشهای خانه و همچنین تامین پهنای باند مناسب برای اتصال تجهیزات خانگی به شبکه اقدام می شود.

زهرا نصیری