رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان گفت: برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره آلودگی اصفهان به شکل جزئی‌تر، تعداد ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در شهر ضروری است. بابک صادقیان در ارتباط با سنجش صحیح میزان آلاینده‌های اصفهان با توجه به تعداد کم ایستگا‌ه‌های سنجش آلودگی در شهر و عدم وجود این نوع ایستگاه در نقاط پرتردد و آلوده‌ای مانند میدان لاله، اظهار داشت: نمی‌توان در یک روز خاص به صرف آلوده بودن یک نقطه از شهر تصور کرد هوای تمامی شهر اصفهان آلوده است و ممکن است در روزهایی خاص از زمستان امسال به دلیل گره ترافیکی، هوای منطقه کوچکی مانند میدان لاله آلوده باشد اما میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان وضعیت سالم را نشان دهد. وی با بیان اینکه برای سنجش آلاینده‌های سطح شهر چهار تا پنج نوع ایستگاه ترافیکی، شهری صنعتی و سیار تعریف شده است، افزود: با توجه به اینکه جریان باد، از بالادست به سمت پایین دست حرکت می‌کند برآیند سنجش آلودگی در این نقاط وضعیت شهر را تعیین می‌کند و وضعیت خاص یک منطقه را نمی‌توان به کل شهر تعمیم داد. رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های محیط زیست اصفهان با تایید ضرورت وجود تعداد بیشتر ایستگاه‌های سنجش آلودگی در اصفهان بیان داشت: هر چه تعداد ایستگاه‌های سنجش آلایندگی در سطح شهر بیشتر باشد اطلاعات جزئی‌تری از وضعیت کیفی هوا به دست می‌آِید و البته این نکته حائز اهمیت است که همین تعداد ایستگاه  در شهر نیز برآیند کیفی هوا و نبض شهر را به نوعی نشان می‌دهد. وی ادامه داد: البته برای به دست آوردن اطلاعات دقیق‌تر در منطقه‌های کوچک‌تر شهری افزودن بر تعداد ایستگاه‌های سنجش آلایندگی ضروری است و این امر نیازمند همکاری شهرداری است تا با حمایت‌های مالی برای توسعه، تجهیز و احیای ایستگا‌ه های موجود گام برداریم که قول‌هایی نیز در این ارتباط دریافت کردیم. صادقیان تاکید کرد: میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان که با شش ایستگاه سنجش آلایندگی شامل ایستگاه‌های میدان احمدآباد، بلوار دانشگاه، خیابان رودکی، چهارباغ خواجو، بزرگراه خرازی و میدان امام حسین (ع) سنجیده می‌شود به واقعیت نزدیک است اما باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که هرچه تعداد ایستگاه‌های بیشتر شود اطلاعات دقیق‌تری از مناطق مختلف به دست می‌آید. وی اضافه کرد: به دلیل شرایط خاص برخی شهرستان‌های استان مانند خمینی‌شهر و تاثیر بر هوای اصفهان، ایستگاه سنجش آلودگی در این شهرستان که به اصفهان بسیار نزدیک است نیز وجود دارد و با احتساب این ایستگاه هفت ایستگاه سنجش آلودگی برای شهر اصفهان داریم. صادقیان با توجه به انتشار اخباری مبنی بر خاموش بودن بعضی ایستگاه‌ها در برخی روزهای آلوده و تاثیر در سالم نشان دادن هوا گفت: این گفته ناشی از خاموش بودن تابلوی نمایشگر سنجش آلودگی در بزرگمهر است اما باید به این نکته توجه کنید که در این میدان اصلا ایستگاه سنجش آلودگی وجود ندارد.