به گزارش پایگاه خبری ربیع، دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه ستاد پیشگیری هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم طی سخنانی موضوع الکترونیکی سازی خدمات دستگاه ها در راستای پاسخگونمودن ادارات دولتی را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی دیگر از دلایل این مصوبه در شرایط کرونایی، رعایت دستورالعمل ها و تامین سلامت مردم می باشد.

وی الکترونیکی نمودن خدمات دستگاه های دولتی را در اولویت کاری مدیران دانست و گفت: تحقق این مهم در استان قم باید با جدیت پیگیری و گزارش پیشرفت آن به صورت هفتگی ارائه شود.

استاندار قم در ادامه با اشاره به مصوبه ی ملاقات حضوری هفتگی مدیران اجرایی با مردم پیش از شیوع کرونا، گفت: مدیران بایستی در شرایط کرونایی به صورت تلفنی و نیز با استفاده از بسترهای الکترونیکی این برنامه را ادامه دهند.

سرمست در بخش دیگری از سخنان خود کمبود مرغ در سطح کشور را مورد توجه قرار داد و با اشاره به توزیع مرغ به نرخ مصوب دولتی در سطح قم تصریح کرد: مدیریت تنظیم بازار در قم مطلوب بوده است؛ با این وجود بایستی از تشکیل صفوف طولانی جلوگیری شود.

استاندار قم رعایت دستورالعمل های بهداشتی در اماکن متبرکه خصوصا در ایام پایانی سال را بسیار مهم دانست و با اشاره به تعطیلی آرامستان ها برای جلوگیری از ایجاد تجمع ها در پنجشنبه آخر سال گفت: نظارت بر مطب پزشکان برای افزایش دستورالعمل ها نیز باید در دستور کار باشد.

وی در پایان باتاکید بر ضرورت اعمال نظارت های جدی بر اجرای طرح منع تردد شبانه در سطح شهر قم گفت: سامانه های پایش تصویری سطح شهر نیز بایستی متخلفان از قوانین را جریمه کنند.