رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: میزان ضایعات محصولات زراعی و باغی کشور پنج میلیون تن در سال برابر با پنج میلیارد کیلوگرم است. سردار نعمان غلامی در آیین رونمایی از اولین دستگاه خشک‌کن انجمادی در دانشگاه اراک گفت: در خوش بینانه‌ترین وضعیت، میزان ضایعات محصولات زراعی و باغی کشور پنج میلیون تن در سال است. وی با اشاره به اهمیت و کاربرد دستگاه خشک‌کن انجمادی افزود: در استان خراسان به دلیل نداشتن چنین دستگاهی سود تولید زعفران در واقع به جیب شرکت اسپانیایی می‌رود که با داشتن این دستگاه در خراسان جنوبی مشغول به فعالیت است. غلامی گفت: ساخت این دستگاه مصداق دستیابی به قله شاخص و رفیعی در حوزه تکنولوژی است و می‌توان در راستای عمل به اقتصاد مقاومتی بویژه در بخش صنایع تبدیلی از آن بهره برده و در راستای رونق اقتصادی مناطق روستایی و کشاورزی و اشتغال کشور گام برداریم. وی تصریح کرد: در دنیا با علمی کردن کشاورزی و افزایش میزان برداشت در واحد هکتار هم حجم تولید را بالا برده‌اند و هم هزینه تولید را کاهش داده‌اند که اینگونه اقدامات رقابت را بالا برده است. غلامی با بیان اینکه بدون تکنولوژی‌های مذکور نمی‌توانیم خودمان را به کشورهای پیشرفته برسانیم، گفت: این تحول ایجاد کننده افق روشنی در تولید، صادرات، اشتغالزایی و امید به تحقق منویات رهبری است. وی افزود: در دنیا تنها پنج کشور به این تکنولوژی دست یافته‌اند و ایران ششمین کشوری است که به این فناوری رسیده است.