به گزارش پایگاه خبری ربیع، پیام جوادیان با اشاره به اهمیت طراحی خلاقانه و منطبق با سیما و منظر شهری، گفت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ پروژه مهم توسعه فضای سبز با مساحتی بالغ بر هشتصد و ٩٧ هزار متر مربع تهیه و پس از طرح و بررسی در کارگروه طراحی و توسعه فضای سبز سازمان جهت اجرا به مناطق هشتگانه ابلاغ شده است.
مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم افزود: با توجه به اهمیت طراحی کاشت
پروژه‌های توسعه فضای سبز، طراحی این پروژه‌ها از سال ٩۵ با فرآیند جدید صورت می‌پذیرد
که نتیجه آن اعمال نظرات کارشناسی و دستیابی به فضای سبز زیبا و مطلوب است.
جوادیان با اشاره به وظایف کارگروه تخصصی طراحی و توسعه، اظهار داشت: پس از درخواست
ادارات فضای سبز مناطق با هدف کاهش هزینه‌ها و خطاهای احتمالی بازدیدهای اولیه میدانی انجام
و طرح و کانسپت پیشنهادی کارشناسان مناطق دریافت و به همراه چند کانسپت دیگر در معاونت فنی
سازمان پارکها و فضای سبز قم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: سپس طرح فاز یک پروژه توسعه فضای سبز تهیه و در معاونت فنی سازمان مورد
بازبینی قرار گرفته و یک یا دو طرح نهایی می‌شود و پس از آن طرح در جلسه کارگروه طراحی و
توسعه فضای سبز تشکیل و بعد از نقد و بررسی و طرح نهایی تصویب و به مناطق ارسال می گردد.
مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به صرفه جویی اقتصادی انجام
پروژه‌های طراحی در سازمان، اظهار کرد: نکته حائز اهمیت این است که قبلاً طی دوره‌ای روال

بر این بوده است که طراحی کاشت پروژه‌ها را بخش خصوصی انجام می‌داد ولی این روال از ۵
سال گذشته تغییر کرده و با تشکیل کارگروهای تخصصی سازمان و به همت همکاران طرح تهیه و
تنظیم می‌شود که این امر باعث صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در هزینه‌ها شده است.
جوادیان با اشاره به نوع پروژه‌های طراحی شده، افزود: از تعداد ٣٢ پروژه ۱۵ عدد مربوط به
فضای سبز بوستان‌های شهری، ١۴ طرح مربوط به فضای سبز لکه‌ها و معابر شهری و ۳ طرح
مربوط به پروژه‌های جنگل‌کاری است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در نیمه اول سال جاری رکورد خوبی در تهیه طرح‌های کاشت داشتیم به
طوری ٣٢ پروژه توسعه فضای سبز در سازمان طراحی و پس از تصویب در کارگروه تخصصی
برای اجرا به مناطق ارسال شده است که در مجموع ۴ میلیارد ریال صرفه‌جویی داشته است.
مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در پایان با اشاره به محدودیت گونه‌های
سازگار با اقلیم شهر قم، گفت: تلاش می‌کنیم با انتخاب گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی شهر قم و
ایجاد فضای سبز پایدارتر، شاهد توسعه و ارتقای فضای سبز شهر قم باشیم، از پروژه‌هایی شاخصی
که در این مدت طراحی کاشت ان انجام شده است می‌توان پروژه‌های پارک موزه انقلاب اسلامی و
دفاع مقدس، باغ پرندگان، فاز یک بوستان خضر نبی، فاز دو بوستان شهید زین الدین، بوستانهای
محله۳،۵،۷ و بوستان عترت در پردیسان است.