به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازروابط عمومی آبفا منطقه یک،  واحد مشترکین این منطقه درسال ۹۷ اقدام به صدور ۸۰۲ / ۲۶ برگ اخطار به مشترکین پر مصرف خود در محدوده این منطقه نمود .این برگه های اخطار که به همراه قبوض آب بها بود برای آن دسته از مشترکینی صادر شده است که خود را با الگوی مصرف با توجه به شرایط بحرانی آب مطابقت نداده اند .همچنین در سال ۹۷ توانست تعداد۱۳ مورد انشعاب آب وفاضلاب غیر مجاز راکشف  ومبلغ ۴۹۶ / ۵۸۴ / ۳۷۴ ریال جریمه در نظر بگیرد .دربخش آب تعداد ۴ فقره ودر بخش فاضلاب تعداد۹ فقره بوده است که افراد خاطی به منطقه احضار وطی مراحلی نسبت به قطع و یا مجاز نمودن انشعاب آب وفاضلاب اقدام نمودند.