به گزارش پایگاه خبری ربیع،  مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان گفت: اجرای دقیق شیوه نامه برگزاری کارگاه‌های فرهنگی هنری ادبی و مهارت‌های زندگی بخصوص در فصل تابستان در مراکز کانونی استان مورد توجه قرار گیرد.

 مهدی قربانی، درسومین نشست شورای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان که در سال جاری، با موضوع تشریح سیاست‌ها و خط مشی ستادی مدیریت کانون استان اصفهان برگزار گردید در خصوص ابلاغ و اجرای دقیق شیوه نامه برگزاری کارگاه‌های فرهنگی هنری ادبی و مهارت‌های زندگی در مراکز استان تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی در خصوص، شیوه نامه و روند ثبت نام کارگاه‌های ویژه، توسعه کارگاههای تخصصی وانجمن ها به این نکته اشاره داشت: بایستی اجرای دقیق شیوه نامه برگزاری کارگاه‌های فرهنگی هنری ادبی و مهارت‌های زندگی در مراکز استان مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: خوب است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را از نظر سازمانی بشناسیم و بدانیم در چه ارگانی کار می‌کنیم وقتی که بدانیم در کجا هستیم انتظارات و توقعات ما منطقی‌تر وپیگیری آن راحت‌تر است.

گفتنی است، در ادامه هریک از واحدهای کارشناسی فرهنگی، هنری، ادبی و آموزش دیدگاه‌های خود را درباره موضوع‌های مطرح شده، اعلام کردند.