همایشی با محوریت شیوه و سبک معماری استاد علی اکبر اصفهانی از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل برگزار می‌شود.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا، استاد علی اکبر اصفهانی از معماران بزرگ و ماهر اصفهان در دوره صفویه و سازنده بسیاری از بناهای این دوره بوده است که در همین راستا در قالب برگزاری همایشی از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان شیوه معماری این استاد بررسی می شود.
برنامه همایش «شیوه های معماری» روز پنجشنبه ۴ شهریورماه ساعت ۱۸ در محل کتابخانه مرکزی واقع در خیابان باغ گلدسته بصورت آزاد و رایگان برگزار می شود.
گفتنی است؛ عصر صفوی، عصر کمال و شکوفایی نبوغ معماری و شهرسازی در ایران است و زیباترین و باشکوهترین آثار معماری ایران در همین دوره آفریده شده است. استاد علی اکبر اصفهانی ملقب به معمارباشی نیز در اصفهان فعالیت داشت و در عهد شاه عباس کبیر (۹۸۵-۱۰۳۸ ق) بود که طراحی و نقشه های درونی و بیرونی بناها و مساجد را خود انجام می داد و در ساخت آنها نیز شرکت می کرد.