شهردار اصفهان با اشاره به اینکه تلاش ما بر این است تا با میزبانی از مسئولین کشورهای مختلف امنیت، زیبایی و عظمت تاریخی ایران و اصفهان را به گوش جهانیان برسانیم و جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی شهر اصفهان را در تراز جهانی ارتقاء بخشیم گفت :در همین راستا قرار است تا شهردار وین نیز به اصفهان سفر داشته باشد.

به گزارش ربیع، مهدی جمالی نژاد در ادامه با اشاره به اینکه میشائل هویپل شهردار وین قرار است به منظور بازدید از اصفهان و بناهای تاریخی به اصفهان سفر کند افزود :بدون شک اصفهان دارای فرصتهای بسیاری برای گردشگری است که این حضور می تواند در تعامل دو جانبه میان دو کشور نقش مهم و موثری را بر عهده داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه شهر پویا، خلاق و دانش محور زمانی می تواند صفات و ویژگی های خود را رشد و گسترش دهد که ارتباطی فرا مرزی داشته باشد بیان داشت :چندی پیش نیز با هیئتی از دانشگاه فنی وین اتریش دیدار داشته که دغدغه های خود را با آنان نیز در میان گذاشتم.

جمالی نژاد تصریح کرد :اساتید دانشگاه وین نیز دراین دیدار از زیبایی های تاریخی اصفهان سخن به میان آوردند و بدون شک سفر این اساتید در کنار سفر و شهردار وین به اصفهان می تواند زمینه و بستر مناسبی باشد تا هر یک از آنها به عنوان سفیران فرهنگی ایران در کشور خود از خوبی ها و زیبایی های ایران سخن به میان بیاورند.

شهردار اصفهان اظهار داشت :نگاه شهرداری بر این است تا در کنار انجام سایر وظایف ذاتی خود که بر عهده دارد پویا تر از گذشته در عرصه جذب توریسم وارد میدان شود و به همین سبب تا کنون با استقبال از هیات های خارجی تلاش بر این داشته تا اصفهان را همانگونه که از نامش پیداست را به جهانیان معرفی و مطرح شهرهای و ها شده خوانده خواهر ظرفیتهای از استفاده و شهری دیپلماسی ارتقای دررنسانسی جهان ایجاد نماید.