شهردار کاشان گفت: شهرداری کاشان میزبان دبیر کل لیگ شهرهای تاریخی خواهد بود.

به گزارش مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان، سید محمد ناظم رضوی اظهار کرد: روزهای پنج شنبه و جمعه شهرداری کاشان میزبان “شیگه نوری شیباتا” دبیر کل “لیگ شهرهای تاریخی” می شود.

وی با اشاره به اینکه کاشان یکی از شهرهای عضو لیگ شهرهای تاریخی است، بیان کرد : سفر دبیر کل لیگ شهرهای تاریخی به کاشان با هدف بازدید از ابنیه تاریخی صورت می گیرد.

سفر دبیر کل لیگ شهرهای تاریخی به کاشان با هدف بازدید از ابنیه تاریخی است.

شهردار کاشان به عضویت شهرهای اصفهان، شیراز و یزد در این لیگ اشاره کرد و گفت: عضویت شهر تاریخی کاشان در این اتحادیه آغاز معرفی این شهر به عنوان یک شهر تاریخی جهانی است که اثرات آن در مباحث گردشگری، توریستی و دیپلماسی شهری در آینده بیش از پیش مشخص  می شود.

شیگه نوری شیباتا “دبیر کل شهرهای تاریخی، عضو سازمان عفو بین الملل ژاپن و عضو انجمن رفاه شهر کیوتو” است که برای دیدار با شهردار کاشان و بازدید از خانه ها و مکان های تاریخی مهمان کاشان خواهد بود.