به گزارش پایگاه خبری ربیع ، مهدی کلانترزاده با اشاره به آمار و اطلاعات تماس‌های مردمی و پیام‌های ثبت شده در سامانه ۱۳۷ در سال ۹۸ اظهار کرد: براساس سامانه بازخوردگیری که در سامانه ارتباطات مردمی شهرداری فعال شده پیام‌های ثبت‌شده از مردم بازخوردگیری شده تا بتوان عملکرد واحدهای مختلف را مورد نظارت و ارزیابی قرار داد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم با تاکید بر اینکه براساس این ارزیابی در سال ۹۸بین مناطق هشتگانه شهرداری قم شهرداری منطقه سه رتبه نخست را کسب کرده است، گفت:شهرداری منطقه سه با کسب ۹۷.۲ درصد رضایت‌مندی، بیشترین رضایت‌مندی از سوی مردم ازنظر پاسخگویی و پیگیری پیام‌های ثبت شده را داشته است.
کلانترزاده ادامه داد: پس از این منطقه مناطق چهار، ۶ و هشت با ۹۲.۲۳، ۹۱.۱۹ و ۹۰.۵۲درصد بیشترین رضایت‌مندی مردمی را کسب کرده‌اند.
وی همچنین به میزان رضایتمندی مردم از سازمان‌های خدمات شهری شهرداری اشاره کرد وافزود: طبق آمار به دست آمده سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری با کسب ۱۰۰ درصدرضایت‌مندی بیشترین رضایت‌مندی را داشته و پس از آن سازمان زیباسازی، مدیریت پسماند وآرامستان‌ها بوده‌اند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم ادامه داد: در بین سازمان‌های معاونت حمل و نقل وترافیک نیز به ترتیب سازمان تاکسیرانی، اتوبوسرانی و پایانه‌ها رتبه‌های اول تا سوم را به خوداختصاص داده‌اند.