به گزارش پایگاه خبری ربیع، علیرضا اقبالیان  با اشاره به وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در
خیابان ظهور، اظهار داشت: این خیابان هزار و ۷۸۰ متر طول دارد که ۳۷۰ متر در محدوده
خدمات شهری و بقیه خارج از آن است.
مدیر منطقه پنج شهرداری قم با اشاره به وجود نابه‌سامانی سکونت در محدوده خیابان ظهور، افزود:ازسال ۶۸ تا امروز ۲۰ خانوار در قالب ۱۰۱ نفر آنجا ساکن شده اند، ابتدا این محدوده دامداریبوده وحالا تبدیل به سرپناه این افراد شده است واصلا خانه نیست.
اقبالیان رسیدگی به وضعیت این منطقه را وظیفه همه دستگاه‌ها دانست و تصریح کرد: ما آمادگیتوافق با مالکان برای توسعه خیابان و ساماندهی آن را داریم اما بسیاری از مشکلات این منطقه مانندگازرسانی وظیفه شهرداری نیست و باید از دستگاه های مرتبط پیگیری شود.
وی آسیب پذیری در مقابل آبگرفتگی و سیلاب را یکی دیگر از مشکلات خیابان ظهور برشمرد و
تاکید کرد: این خیابان به احداث نهر برای پیشگیری از مشکل ساز شدن آب‌های سطحی نیاز دارد.
مدیر منطقه پنج شهردرای قم گفت: معمولا وقتی مراسم نیمه شعبان برگزار می‌شود تا مدت ها همهبه دنبال تجزیه و تحلیل نقاط ضعف می‌روند اما در طول سال تنها شهرداری است که این دغدغه‌هارا پیگیری کرده و به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات می‌رود.