به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتراحمدرضا خزاعی اظهار داشت: با موافقت کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی وزارت کشور و همزمان با اجرای طرح آمایش مرحله چهاردهم، از ۱۸ خرداد ماه سالجاری، در ۱۵ استان مشمول، طرح صدور کارت اقامت و پروانه کار اتباع خارجی از طریق دفاتر خدمات اتباع خارجی انجام می پذیرد.
وی افزود: خوشبختانه بعد از دو سال طرح ناموفق صدور پروانه کار و آمایش بصورت جداگانه از نظر مکانی و در زمان های متفاوت در سالهای ۹۶ و ۹۷، امسال با تدابیر اتخاذ شده در وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرحِ همزمان آمایش مرحله چهاردهم و صدور پروانه کار اتباع خارجی در استانهای تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اصفهان، فارس، کرمان، یزد، سمنان، مرکزی، قم، البرز، قزوین، گلستان، بوشهر و هرمزگان اجرا خواهد شد.
وی گفت: طی دو سال قبل، میزان صدور پروانه کار به دلیل عدم همزمانی و یکجا نبودن مراکز آمایش و صدور پروانه های کار افت چشمگیری پیدا کرد که بالطبع جامعه هدف سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش شدیدی داشت.
دکتر خزاعی ادامه داد: به استناد دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمدید و تجدید پروانه های کار اتباع منوط به تعیین وضعیت بیمه پردازی آنان در سازمان تامین اجتماعی است که با هماهنگی های انجام شده با اداره کل اشتغال اتباع خارجی، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و دفاترخدمات اتباع خارجی، لیست اسامی اتباع خارجی ثبت نام شده به منظور تمدید و تجدید پروانه کار به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و بازرسان سازمان از صحت و سقم آدرس کارفرمایان اطمینان حاصل می کنند.
وی تصریح کرد: همچنین به استناد ماده ۵ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار، اتباع خارجی دارای پروانه کار مشمول بیمه اجباری هستند و اتباع فاقد کارفرما نیز می توانند در قالب بیمه اختیاری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه ورزشکاران، طلاب، خبرنگاران، زنان خانه دار و غیره اقدام به بیمه پردازی نمایند و از مزایای بیمه کامل تامین اجتماعی شامل درمان و سایر تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت آن بهره مند شوند.
دکتر خزاعی اظهار داشت: تا پایان سال گذشته، بیش از ۹۰ هزار نفر از اتباع خارجی که در داخل کشور اقامت و اشتغال قانونی دارند، تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند.