به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از شرکت فولاد مبارکه، در مراسمی که از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، با حضور جمعی از مسئولان استان، با اهدای لوح تقدیر از اقدامات شرکت فولاد سفیددشت در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی قدردانی شد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری از ایفای نقش شرکت فولاد سفیددشت در زمینههای توسعه و ترویج آموزش و پژوهش، کمک به توسعۀ ورزش قهرمانی و همیاری در کاهش آسیبهای اجتماعی و زیستمحیطی این استان بهعنوان مهمترین عوامل کسب این موفقیت یاد کرد.