رییس مرکز آموزش‌های تخصصی صنایع نساجی اصفهان از شروع به کار دستگاه چاپ فرش در این مرکز خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، سید محمد حسینی رییس مرکز آموزشهای تخصصی صنایع نساجی در تکمیل این خبر افزود:‌ با فعالیت کارگاه چاپ پارچه با همکاری اتحادیه نساجی اصفهان از ابتدای سال جاری در این مرکز، ایده اجرای چاپ بر روی فرش از سوی مرکز در دستور کار قرار گرفت. وی گفت: تفاوت چاپ پارچه و فرش از لحاظ سه بعدی بودن فرش و نیاز به نفوذ چاپ در عمق فرش باعث شد تا طی یک بازه زمانی ۶ ماهه از اسفند ماه ۹۴ تا مرداد ۹۵ سرانجام ایده چاپ بر روی فرش به تحقق بپیوندد و این مرکز موفق کردید چاپ انواع طرحهای مورد نظر را از طریق چاپ ترانسفر بر روی فرش سفید بافته شده انجام دهد. حسینی افزود: قیمت تمام شده مناسب نسبت به تابلو فرش دستباف و حتی تابلو فرش ماشینی عاملی است که می‌تواند برای فروش این نوع تابلو فرش بازار مناسبی فراهم نماید.