استاندار اصفهان با اشاره به اینکه حجم ذخیره سد زاینده رود به ۱۶۰ میلیون متر مکعب کاهش یافته است، گفت: پیشنهاد نظام صنفی کشاورزان استان برای توزیع آبی سال جدید توسط مدیرحوضه به شورای هماهنگی حوضه آبریز ارائه شده و امیدوارم که مورد تایید قرار گرفته و ابلاغ شود.

به گزارش ربیع به نقل از ایمنا ، رسول زرگرپور در جلسه مدیریت بحران شهرستان اصفهان که با حضور فرماندار، مسئولین آب و جهادکشاورزی و مدیران کل بحران و اطلاعات استان و کلیه اعضای نظام صنفی کشاورزان شهرستان اصفهان برگزار گردید، با بررسی آخرین وضعیت منابع آب استان، اظهارداشت: در سال آبی گذشته میزان کاهش بارش در شرق اصفهان تا ۸۵ درصد، در مرکز استان تا ۵۰ درصد و در سرشاخه های زاینده رود تا ۲۵ درصد گزارش شده است.
وی با بیان اینکه حجم آب پشت سد به میزان ۱۶۰ میلیون متر مکعب رسیده است، گفت: این موضوع شرایط نگران کننده ای را رقم زده است و بعلاوه با گذشت نزدیک به ۴۰ روز از فصل پاییز بارشی در استان صورت نگرفته است.
استاندار اصفهان با تشریح آخرین اقدامات صورت پذیرفته در خصوص احیای حوضه آبریز زاینده رود، تصریح کرد: جلسات و پیگیری هایی که در طول یک ماه گذشته با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزرای کشور و جهاد کشاورزی صورت پذیرفته امید بخش است.
وی واگذاری امر نظارت و حفاظت از برداشت های حوضه آبریز زاینده رود به نظام صنفی کشاورزان استان را امری بسیار مهم و اثربخش خواند و گفت: این امر از مطالبات جدی کشاورزان بود و برای آنان بسیار حائز اهمیت است.
زرگرپور واگذاری امر ساماندهی رودخانه زاینده رود در استان را به نظام صنفی کشاورزی نهایی شده اعلام کرد و از اعضای نظام خواست هرچه سریعتر برای اجرای این فعالیت مهم آماده شوند.
وی اظهارداشت: پیشنهاد نظام صنفی کشاورزان استان برای توزیع آبی سال جدید توسط مدیرحوضه به شورای هماهنگی حوضه آبریز ارائه شده و امیدوارم که مورد تایید قرار گرفته و ابلاغ شوذ.
استاندار موافقت کلی با پرداخت خسارت نکشت را نیز بعنوان یکی از اقدامات موثر صورت پذیرفته در یک ماه اخیر بیان کرد.
وی اظهار امیدواری کرد: با همدلی، همکاری و همفکری موجود بین مسئولین استان، کشاورزان و نمایندگان آنها در نظام صنفی کشاورزی، بتوان در بستر قانونی کلیه مطالبات قانونی کشاورزان که تاکنون پیگیری شده است را نهایی کرد و احیای حوضه آبریز را به مرحله قابل قبول رساند.