به گزارش پایگاه خبری ربیع، مصطفی دارایی نژاد گفت: برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی بعد از مرجوع کردن فلفل دلمه‌ای از روسیه رعب مصرف میوه و این محصول را در مردم ایجاد کرده و خرید میوه بسیار کاهش پیدا کرده است و خرید  فلفل دلمه‌ای ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته وی، هم اکنون ۵ درصد فلفل دلمه‌ای تولید شده صادر می‌شود که این رقم به معنی نابودی تولیدکنندگان محصولات گلخانه‌ای در کشور است؛ قیمت تمام شده فلفل دلمه‌ای برای کشاورزان کیلویی ۱۵ هزار تومان تمام شد این در حالیست که این محصول در میدان تره‌بار کیلویی ۵ هزار تومان خریدار ندارد.

ایلنا