شادی بمی ها در پی بارش باران

فرماندار شهرستان بم گفت: بارش باران علاوه بر برانگیختن شادی مردم، امید نخلداران به از بین رفتن آفاتی مانند زنجره خرما را نیز دوچندان کرد.

به گزارش  کیمیای وطن از کرمان، رضا اشک افزود: در پی بارندگی های اخیر، رودخانه فصلی اسفیکان این شهر نیز آبگیری شد.

وی با اشاره به آبگرفتگی برخی مسیرهای روستایی از جمله: راه روستایی بم به سمت دریجان و جزین خاطرنشان کرد: آبگرفتگی این مسیر به حدی بود که ۳ تن از روستاییان در آب گرفتار شدند اما با کمک کارکنان آتش نشانی و بخشداری نجات یافتند.