رییس مرکز سیمای استان‌های رسانه ملی از طرحی برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید به منظور پوشش صد درصدی و سیگنال رسانی به همه نقاط کشور سخن گفت. عبدالکریم خیامی در پاسخ به پرسشی درباره پوشش شبکه‌های صداوسیما در نقاط دورافتاده و مرزی کشور اظهار کرد: پوشش ما در کشور صددرصدی نیست و ما روستاهایی داریم که هیچ دسترسی به شبکه های صداوسیما ندارند. البته اگر به آمارهای دهه اخیر نگاه کنید ما پیش از این نقاط کمتری را می توانستیم پوشش دهیم که شاید در یک استان در حدود ۵۰ درصد بوده است اما امروز پوشش استان ها از ۹۰ درصد بیشتر شده است و حتی بعضی از استان ها به ۹۵ و ۹۷ درصد پوشش رسیده اند و آنچه که باقی مانده است مناطق فوق العاده صعب العبور هستند که برخی از آنها نیاز به نصب تجهیزات دارند. وی در پایان با اشاره به تدابیری که برای این امر صورت گرفته است، توضیح داد: ما تدبیری داشته ایم که یکی از بخش های خصوصی با همکاری بخش های فنی سازمان صداوسیما طرح اولیه ای را پیش بینی کرده است و جلسه ای هم برگزار شد تا از یک تکنولوژی جدید در این راستا استفاده شود که در این صورت دیگر نیازی به استفاده از سیستم سنتی سیگنال رسانی نداریم و در این صورت امیدوارم سیگنال رسانی را در کشور به صددرصد برسانیم.