به گزارش پایگاه خبری ربیع،  او که درهرجایگاهی جز خدمت خالصانه بخدا وخلق خدانداشته است.سیدمحمدرضاهاشمی دارای پنج ویژگی منحصربفرددرکرامت انسانی و مدیریتی است که مولای متقیان امیربیان حضرت علی عالی اعلا درنهج البلاغه خطاب به مالک اشتر درعزل ونصب  مدیران فرموده اند:
اول درایت یعنی خردمند دوراندیش باتوان تصمیم گیری بالا وتشخیص صحیح باشد
دوم صاحب معرفت باشدازعلم وبصیرت سرشار
سوم عدالت که قانون رابرای همه یکسان اجرانمایدبیان کننده وعامل به حق وحقیقت باشد
چهارم قوت است که باید  توانمند گشاده سینه انتقادپذیرباشد،
پنجم سلامت کامل داشته باشد ازجاه طلبی و خودپسندی تنگ نظری کینه توزی واشرافی گری دوری کند،برهمین اساس مناسب ترین شخصی که دارای چنین ویژگی های ارزشمندی هست وشایستگی استانداری سمنان را داشته است کسی نیست جز سیدمحمدرضاهاشمی.
سیدمحمدرضا هاشمی پیش از این به عنوان معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد (از سال ۱۳۹۸ تاکنون)، سرپرست استانداری استان قم (در سال ۱۳۹۷) و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی این استان (در سال ۱۳۹۶)، مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی (در سال ۱۳۹۲) فعالیت داشته است. وی همچنین در سال ۱۳۹۰ به عنوان فرماندار نمونه استان خراسان شمالی، در سال های ۹۳ و ۹۵ به عنوان فرماندار برتر استان سمنان و فرماندارشاهرود درسالهای ۱۳۹۳ و۱۳۹۷ ،در سال ۱۳۹۸ به عنوان فرماندار برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد.
برای سیدمحمدرضاهاشمی مدیر ولایی و مردمی آرزوی موفقیت و پیروزی داریم./حسین بابامحمدی