به گزارش پایگاه خبری ربیع، دبیر علمی سومین جشنواره بین المللی شعر نهج البلاغه گفت: برگزاری جشنواره در سطح بین المللی سبب شد تا صدای ما در جهان شنیده شود.

عباس شاهزیدی متخلص به «خروش» با اشاره به برگزاری موفق دوره‌های پیشین جشنواره شعر نهج البلاغه اظهار کرد: سومین دوره جشنواره شعر نهج البلاغه گسترده‌تر از سال‌های گذشته در حال برگزاری است. جای خالی این جشنواره احساس می‌شد، هیچ جشنواره‌ای در رابطه با نهج البلاغه نداشته‌ایم، این امر انگیزه‌ای شد که نخستین دوره را با هدف آشنایی مردم و نسل جوان با کتابی که می‌تواند راهگشای بسیاری از مباحث امروز جامعه باشد، به صورت استانی و سال گذشته به شکل کشوری و امسال به صورت بین المللی برگزار شود.

دبیر علمی سومین جشنواره بین المللی شعر نهج البلاغه، پیرامون برگزاری جشنواره در سطح بین المللی گفت: دوره‌های پیشین آثار رسیده هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی قابل توجه بود، برگزاری جشنواره در سطح بین المللی سبب شد تا صدای ما در جهان شنیده شود.

وی پیرامون محورهای جشنواره اضافه کرد: در دوره‌های قبل و دوره کنونی سه محور داشته و داریم، نخست، اهمیت جایگاه نهج البلاغه بعد از قرآن، دوم، نقش محوری توحید و عدالت و سوم، اهمیت الگوپذیری از فرمایشات حضرت امیر بوده است، چرا که نهج البلاغه را معادل قرآن می‌دانند و آنان که توصیفش می‌کنند می گویند، دونَ الکلام خالق و فوقَ الکلام المخلوق.

شاهزیدی افزود: تأثیر نهج البلاغه در ادبیات فارسی سال‌ها است که مغفول مانده بود، به همین دلیل شاعران و ادیبان ما باید با اهمیت ویژه‌ای به آن بپردازند، همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز می‌فرمایند خوب است که مفاهیم دینی‌مان را با زبان هنر بگوییم و چه زبانی بهتر از شعر، به همین دلیل عنایت اهل شعر و ادب را به این مساله خواستاریم.