به گزارش پایگاه خبری ربیع و به  نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، محمد رضا ترحمی اظهار داشت: همزمان با هفته وحدت سه واقف نیک اندیش به جمع واقفین این شهرستان پیوستند.

وی در ادامه تصریح کرد: همسر شهید عابدی یک قطعه زمین کشاورزی که در زرین شهر واقع شده را به مساحت ۴۸۰ متر مربع و به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال را به نیت بر و احسان وقف کرد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان در ادامه افزود: حجت ا… امینی و صدیقه ترحمی دیگر واقفین نیک اندیش هر کدام یک قطعه زمین کشاورزی را که در روستای هلارته واقع شده است و هر کدام از این زمین ها به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع می باشند را با دو قیقه و سی ثانیه از آب زاینده رود را وقف کردند.

محمد رضا ترحمی در ادامه بیان کرد: ارزش این دو وقف بیش از ۱۰۰ میلیون ریال می باشد که این واقفین نیک اندیش عواید این موقوفات را جهت روضه خوانی در ماه های محرم، صفر و همچنین اربعین امام حسین(ع) وقف کرده اند که این روضه خوانی باید در مسجد روستای هلارته بخش جلگه و جرقویه صورت بگیرد.